fredag 28 augusti 2015

Starting school with a billion diabetes devices

It's that time of the year, again. Time to go back to school. Back to the routines, the homework, the class mates, and... the locker? School bench? As a type 1 diabetic myself, I know the struggle of bringing a billion diabetes devices to school, not knowing where to store it all or how to bring it. And I know, it's not all that fun being the only one who always brings a bag...

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

On a normal school day, you (or your kid, friend, brother - whoever has diabetes) need to bring several devices to make sure you're safe throughout the day. Your pump/pens, your glucose meter/hand unit, glucose tablets, glucagon shot, and maybe an extra pen/site change and some snacks. It's a lot to carry around!

To make the school day a little easier, we want to tell you about our T-shirts with integrated pockets for diabetes devices. In a grey or white shirt (with or without print) with two pockets, you can bring your pump/pen, your meter/hand unit, your phone, your mini agenda or something else. This way, you keep it close to your body, safe from falling out, and with you all the time without having to bring a bag.

Check out our T-shirts (and other products with integrated pockets) right here:


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

_______________________________________________________

Det är den där tiden på året igen. Dags att återvända till skolan. Tillbaka till rutinerna, till läxorna, till klasskompisarna och till... skåpet? Skolbänken? Som typ 1-diabetiker känner jag till kampen i att få med sig alla biljoner diabetessaker till skolan, utan att veta var man ska göra av allt eller hur man ska bära det. Och jag vet, det är inte jätteroligt att vara den som alltid har med sig en väska...

Under en normal skoldag, behöver du (eller ditt barn, din kompis, bror - vem det än är som har diabetes) ha med dig flertalet mackapärer och mojänger för att se till att du är säker dagen igenom. Din pump/penna, din blodsockermätare/handenhet, druvsocker, glukagonspruta, och kanske en extra penna/pumpbyte och lite snacks. Det är mycket att bära på!

För att göra en skoldag lite enklare, vill vi berätta om våra T-shirtar med integrerade fickor för diabetesgrejer. I en grå eller vit tröja (med eller utan tryck) med två fickor, kan du bära din pump/penna, din mätare/handenhet, din telefon, din minikalender, eller vad du nu kan tänkas vilja ha med dig. Du bär det nära kroppen, utom risk för att tappa det och har med dig allt hela tiden utan att behöva ta med dig en väska.

Kolla in våra T-shirtar (och andra produkter med integrerade fickor) här:


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media-konsult på AnnaPS

onsdag 5 augusti 2015

#AmbassadorsWednesday - Robin Bryntesson


We've saved one of the very first AnnaPS ambassadors, until now. This guy is an outstanding exampel of anything being possible even when living with type 1 diabetes. When he first was diagnosed, his doctor told him to stop the elite skiing, and only exercise 30 minutes a day. But he kept on going, and is today one of Sweden's most eminent skiers, and the founder of the Swedish diabetes camp "Sockertoppen". Welcome Robin Bryntesson!

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

What's your name, how old are you, and when were you diagnosed with T1D?
My name is Robin Bryntesson, I'm 29 years old and I've been diabetic since I was 16 years old.

What is the worst thing about being a diabetic? And what's the best?
The worst thing for me, since I'm competing, is when I'm at a competition with my non-diabetic friends. It might be the most important competition of my life, 3o minutes to start, and when I check my BG the meter says HI. At that point I feel like "NO, what's going on?!", and maybe the tubing has been freezing, or something might be wrong with the needle. The only scenario worse than Hi, would be LO if you're about to go into a coma. But you rarely suffer from a low BG when competing like I do, there's too much adrenaline in the body.

The best thing is to meet others with the same problem, to exchange experiences and learn from each other. We feel a togetherness, we're almost like a big team, we who suffer from type 1 diabetes. And that feeling is very strong at the diabetes youth camp I'm hosting, Sockertoppen.

Are you using insulin pens or an insulin pump?
I'm a pumper, since it's easier for me to adjust my BG using that during practice and at competitions. I think it fits me better since I live a rather active life where I'm flexible when it comes to impulse practices and races. I've been on an insulin pump for 13 years - the same period which I've had diabetes. Except for the first three weeks, I've always been a pumper.


How did you find out about AnnaPS?
Earlier, when I was skiing for the Swedish national team, I received an email in my homepage inbox from Anna. Since then we've been in contact, and she's been very clever when developing products. I've been giving input from time to time, about the looks and fitting and so on. 

What's your general opinion about the AnnaPS products? Have you got a favourite? Why?
AnnaPS has developed amazing products, that has helped me in my elite career! The one product that stands above all others are the briefs, since I think it's the perfect way to carry the insulin pump when practicing or competing. I use them when skiing, running, going to the gym and roller skiing.


If you were to sum up type 1 diabetes in three words, what would they be?
That's a good question, there are so many words! My number one will be "Sockertoppen" - the diabetes youth camp I'm very passionate about. Number two will be "pricking", but that gets simplified by my number three which is "insulin pump" (which is only one word in Swedish!).Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

_________________________________________________________

Vi har sparat en av de första AnnaPS-ambassadörerna tills nu. Den här killen är ett utomordentligt exempel på att allt är möjligt till och med när man lever med typ 1-diabetes. När han först fick sin diagnos, avrådde hans doktor honom ifrån att fortsätta elitsatsa inom skidåkningen, och bara träna 30 minuter per dag. Men han fortsatte, och idag är han en av Sveriges mest framstående skidåkare och även grundare av diabeteslägret Sockertoppen. Välkommen Robin Bryntesson!

Vad heter du, hur gammal är du, och när fick du typ 1-diabetes?
Jag heter Robin Bryntesson, jag är 29 år och är diabetiker sedan jag var 16 år.

Vad är det värsta respektive bästa med att vara diabetiker?
Det värsta är, för mig som tävlar mycket, när man är ute med kompisarna som inte har diabetes, och ska tävla sin kanske livs viktigaste tävling. Så kommer man dit, tar ett blodsocker och det är dags för start om en halvtimma. Och så ser man att det står, om vi tar ett mardrömsscenario, HI på mätaren. Då känner man "NEJ, vad är det som händer!?", och då har det fryst i slangen, eller blivit något fel på kanylen eller annat. Det enda som är värre än HI skulle väl vara LO, om man är i komastadie. Men det är sällan man är låg, eftersom det vid tävling finns så mycket adrenalin i kroppen.

Det bästa är att träffa andra som har samma problem, att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi har en samhörighet, är nästan lite som ett lag, vi som har diabetes. Den känslan är extra stark på det barndiabetesläger jag anordnar, Sockertoppen.

Använder du insulinpump eller insulinpennor?
Jag använder insulinpump, eftersom jag tycker att det är enklare att reglera mitt blodsocker med den vid träning och tävling. Jag tycker att det passar mig bättre eftersom jag har ett ganska aktivt liv där jag är flexibel vad gäller impulsträning och tävling. Jag har haft pump i 13 år - lika länge som jag har haft diabetes. Förutom de tre första veckorna så har jag alltid haft pump.

Hur fick du information om AnnaPS?
Tidigare, när jag åkte längdskidor i landslaget, fick jag ett mail i min inbox på hemsidan ifrån Anna. Och sedan dess har vi varit i kontakt med varandra, och hon har varit väldigt finurlig och utvecklat produkter. Jag har väl tyckt till lite ibland kring hur jag tycker att de ska se ut och hur de ska sitta och så vidare. 

Vad är din generella åsikt om AnnaPS-produkterna? Har du någon favorit? Varför?
AnnaPS har tagit fram fantastiska produkter, som har hjälpt mig i min elitsatsning! Den produkt som är en nivå över alla andra är kalsongerna, eftersom jag tycker att det är perfekt att förvara insulinpumpen i dem under de flesta träningar och tävlingar. Allt ifrån längdskidåkning, löpning, styrketräning och rullskidåkning.

Om du skulle sammanfatta diabetes med bara tre ord, vilka skulle dessa vara?
Bra fråga, det finns ju många ord! Nummer ett blir "Sockertoppen" - ett läger för barn och unga med diabetes som jag brinner väldigt mycket för. Nummer två blir otroligt mycket "stick", men det förenklas ju med det tredje ordet som är "insulinpump".Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

onsdag 29 juli 2015

Sockertoppen 2015 - a diabetes youth camp


It's been a few intense days, but I think it's about time that I properly share some pictures, a bit of video material and my own thoughts when it comes to my visit at the diabetes youth camp "Sockertoppen" in the Swedish mountain village Idre, this past weekend. Enjoy!

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

I started my journey towards Idre on Friday, driving the eight long hours. To make sure my blood sugar wouldn't drop, I brought some food supplies:

This was enough to last both driving sessions, and some leftovers too..!

The diabetes camp was founded by the elite skier Robin Bryntesson, who's a T1D himself. He wants to show young T1D's that anything is possible - diabetic or not. And I really admire his spirit and positivity! 

Me and Robin.

Robin showing off his acrobatic skills.
 The surroundings were absolutely stunning to me, normally living a big city life:

video

The camp was divided into two - one for 10-13 year-olds, and one for 14-17 year-olds - and I was lucky enough to meet both groups during my presentations. 

Talking about AnnaPS, my life with T1D, and my blog (www.diabetesia.se).

This kind of event is something we at AnnaPS gladly support. The type 1 diabetic kids are our main motivation to why we do what we do. It's important for kids to be kids, no matter what conditions they suffer from. So to see these little ones running around in their new AnnaPS T-shirts, doing Robin's activities, was amazing. I could tell they felt free, felt 'normal' and really enjoyed feeling safe among diabetes skilled people.


I strongly wish to come back for next year's camp. Either as a AnnaPS representative, as a Diabetesia representative, or as a camp leader. I'm so inspired by seeing how big of an impression a few days like this has on a small child. 


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

___________________________________________________________

Det har varit några intensiva dagar, men jag tror att det är på tiden att jag delar med mig av lite bilder, videomaterial och egna tankar angående barndiabeteslägret Sockertoppen i Idre. Håll till godo!


Jag började min resa mot Idre i fredags, med att köra den åtta timmar långa vägen. För att se till att mitt blodsocker inte skulle sjunka, packade jag med en ordentlig matsäck.

Diabeteslägret grundades av Robin Bryntesson, som själv är typ etta. Han vill visa unga diabetiker att allt är möjligt - diabetiker eller inte. Och jag beundrar verkligen hans gnista och positivitet!

Omgivningarna var verkligen otroliga, för mig som kommer från ett storstadsliv.

Lägret var indelat i två - ett för 10-13-åringar och ett för 14-17-åringar - och jag hade turen att få träffa bägge grupperna under mina presentationer.

Den här sortens event stödjer AnnaPS gladeligen. Barnen med typ 1-diabetes är den största anledningen till att vi gör det vi gör. Det är viktigt för barn att få vara barn, oavsett vilket tillstånd de är i. Så att se dessa små springa omkring i sina nya AnnaPS-tröjor, utförandes Robins aktiviteter, var fantastiskt. Jag kunde se att de kände sig fria, kände sig "normala" och verkligen njöt av att känna sig säkra runt diabeteskunniga människor.

Jag önskar av hela mitt hjärta att komma tillbaka till lägret nästa år igen. Antingen som AnnaPS-representant, som Diabetesiarepresentant eller som lägerledare. Jag blev så inspirerad av att se vilket stort intryck några sådana här dagar kan ha på ett litet barn.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

tisdag 21 juli 2015

Sockertoppen 2015


At this time last year, Anna was heading to the northern part of Sweden (Idre) to participate in the diabetes youth camp "Sockertoppen". AnnaPS supports this kind of events full-hearted, and we're always trying to be on site. This year Anna couldn't make it to Idre, so I'll be taking her place. And I'm so excited! 

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

Robin Bryntesson is one of Sweden's major crosscountry skiers, and the initiative taker to this specific diabetes camp. Robin is a type 1 diabetic himself, and when he got the diagnose his doctor told him to give up the elite skiing dreams and only exercise 30 minutes a day. Robin didn't accept that, and two years later he won the junior World Championship in sprint, showing everyone - including his doctor - that he could do anything.
Through this camp he wants to demonstrate to young T1D's that nothing is impossible. During the camp, which is split into two (one for 10 to 13 year-olds, and one for 14 to 17 year-olds), the big team of sponsors, volonteer workers and other personel support the kids when exercising, eating and sleeping. They go mountain hiking, biking, swimming and do other playful activities.

This is an amazing opportunity for children with type 1 diabetes to feel 'normal' for a few days, to learn more about working out and how their body works, and to make new friends.

I will be on site Friday afternoon through mid-day Sunday talking about the AnnaPS products, about my life as a diabetes entrepreneur and blogger, and hanging out with the kids and Robin.

Look at this impressive performance dedicated to Anna and the AnnaPS clothes at the 2014 camp:Let's hope for a few sunny, playful and inspiring days at the "Sockertoppen" camp this upcoming weekend!

Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

_____________________________________________________

Vid den här tiden förra året, var Anna på väg norrut i Sverige (till Idre) för att deltaga i ett diabetesläger vid namn Sockertoppen. AnnaPS stödjer denna sorts event fullhjärtat, och vi försöker alltid vara på plats. I år kunde inte Anna ta sig till Idre, så jag tar hennes plats. Och jag är så taggad!

Robin Bryntesson är en av Sveriges främsta längdskidåkare, och initiativtagare till detta läger. Robin är själv typ 1-diabetiker, och när han fick sin diagnos sa hans läkare till honom att lägga ner elitskidåkardrömmarna och bara träna 30 minuter om dagen. Robin accepterade inte det och vann två år senare junior-VM i sprint och visade alla - inklusive hans doktor - att han kunde göra vad som helst.
Genom det här lägret vill han visa för unga typ ettor att inget är omöjligt. Under lägret, som är indelat i två delar (ett för 10- till 13-åringar, och ett för 14- till 17-åringar) stöttar det stora teamet av sponsorer, volontärledare och annan personal med barnen under träning, måltider och sömn. De vandrar i berg, cyklar, simmar och gör andra roliga aktiviteter.

Det här är en ypperlig möjlighet för barn med typ 1-diabetes att få känna sig "normala" för några dagar, att lära sig mer om träning och hur deras kropp fungerar, och för att skaffa nya vänner.

Jag kommer vara på plats fredag eftermiddag till söndag mitt på dagen, för att tala om AnnaPS-produkterna, om mitt liv som diabetesentrepenör och bloggare, och för att hänga med barnen och Robin.

Klicka på videon ovan för att se vilket häftigt framträdande Anna fick dedikerat till sig under förra årets läger.

Nu hoppas jag på några soliga, roliga och inspirerande dagar på Sockertoppen under kommande helg!


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing och Social Media Konsult på AnnaPS