onsdag 29 juli 2015

Sockertoppen 2015 - a diabetes youth camp


It's been a few intense days, but I think it's about time that I properly share some pictures, a bit of video material and my own thoughts when it comes to my visit at the diabetes youth camp "Sockertoppen" in the Swedish mountain village Idre, this past weekend. Enjoy!

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

I started my journey towards Idre on Friday, driving the eight long hours. To make sure my blood sugar wouldn't drop, I brought some food supplies:

This was enough to last both driving sessions, and some leftovers too..!

The diabetes camp was founded by the elite skier Robin Bryntesson, who's a T1D himself. He wants to show young T1D's that anything is possible - diabetic or not. And I really admire his spirit and positivity! 

Me and Robin.

Robin showing off his acrobatic skills.
 The surroundings were absolutely stunning to me, normally living a big city life:

video

The camp was divided into two - one for 10-13 year-olds, and one for 14-17 year-olds - and I was lucky enough to meet both groups during my presentations. 

Talking about AnnaPS, my life with T1D, and my blog (www.diabetesia.se).

This kind of event is something we at AnnaPS gladly support. The type 1 diabetic kids are our main motivation to why we do what we do. It's important for kids to be kids, no matter what conditions they suffer from. So to see these little ones running around in their new AnnaPS T-shirts, doing Robin's activities, was amazing. I could tell they felt free, felt 'normal' and really enjoyed feeling safe among diabetes skilled people.


I strongly wish to come back for next year's camp. Either as a AnnaPS representative, as a Diabetesia representative, or as a camp leader. I'm so inspired by seeing how big of an impression a few days like this has on a small child. 


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

___________________________________________________________

Det har varit några intensiva dagar, men jag tror att det är på tiden att jag delar med mig av lite bilder, videomaterial och egna tankar angående barndiabeteslägret Sockertoppen i Idre. Håll till godo!


Jag började min resa mot Idre i fredags, med att köra den åtta timmar långa vägen. För att se till att mitt blodsocker inte skulle sjunka, packade jag med en ordentlig matsäck.

Diabeteslägret grundades av Robin Bryntesson, som själv är typ etta. Han vill visa unga diabetiker att allt är möjligt - diabetiker eller inte. Och jag beundrar verkligen hans gnista och positivitet!

Omgivningarna var verkligen otroliga, för mig som kommer från ett storstadsliv.

Lägret var indelat i två - ett för 10-13-åringar och ett för 14-17-åringar - och jag hade turen att få träffa bägge grupperna under mina presentationer.

Den här sortens event stödjer AnnaPS gladeligen. Barnen med typ 1-diabetes är den största anledningen till att vi gör det vi gör. Det är viktigt för barn att få vara barn, oavsett vilket tillstånd de är i. Så att se dessa små springa omkring i sina nya AnnaPS-tröjor, utförandes Robins aktiviteter, var fantastiskt. Jag kunde se att de kände sig fria, kände sig "normala" och verkligen njöt av att känna sig säkra runt diabeteskunniga människor.

Jag önskar av hela mitt hjärta att komma tillbaka till lägret nästa år igen. Antingen som AnnaPS-representant, som Diabetesiarepresentant eller som lägerledare. Jag blev så inspirerad av att se vilket stort intryck några sådana här dagar kan ha på ett litet barn.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

tisdag 21 juli 2015

Sockertoppen 2015


At this time last year, Anna was heading to the northern part of Sweden (Idre) to participate in the diabetes youth camp "Sockertoppen". AnnaPS supports this kind of events full-hearted, and we're always trying to be on site. This year Anna couldn't make it to Idre, so I'll be taking her place. And I'm so excited! 

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

Robin Bryntesson is one of Sweden's major crosscountry skiers, and the initiative taker to this specific diabetes camp. Robin is a type 1 diabetic himself, and when he got the diagnose his doctor told him to give up the elite skiing dreams and only exercise 30 minutes a day. Robin didn't accept that, and two years later he won the junior World Championship in sprint, showing everyone - including his doctor - that he could do anything.
Through this camp he wants to demonstrate to young T1D's that nothing is impossible. During the camp, which is split into two (one for 10 to 13 year-olds, and one for 14 to 17 year-olds), the big team of sponsors, volonteer workers and other personel support the kids when exercising, eating and sleeping. They go mountain hiking, biking, swimming and do other playful activities.

This is an amazing opportunity for children with type 1 diabetes to feel 'normal' for a few days, to learn more about working out and how their body works, and to make new friends.

I will be on site Friday afternoon through mid-day Sunday talking about the AnnaPS products, about my life as a diabetes entrepreneur and blogger, and hanging out with the kids and Robin.

Look at this impressive performance dedicated to Anna and the AnnaPS clothes at the 2014 camp:Let's hope for a few sunny, playful and inspiring days at the "Sockertoppen" camp this upcoming weekend!

Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

_____________________________________________________

Vid den här tiden förra året, var Anna på väg norrut i Sverige (till Idre) för att deltaga i ett diabetesläger vid namn Sockertoppen. AnnaPS stödjer denna sorts event fullhjärtat, och vi försöker alltid vara på plats. I år kunde inte Anna ta sig till Idre, så jag tar hennes plats. Och jag är så taggad!

Robin Bryntesson är en av Sveriges främsta längdskidåkare, och initiativtagare till detta läger. Robin är själv typ 1-diabetiker, och när han fick sin diagnos sa hans läkare till honom att lägga ner elitskidåkardrömmarna och bara träna 30 minuter om dagen. Robin accepterade inte det och vann två år senare junior-VM i sprint och visade alla - inklusive hans doktor - att han kunde göra vad som helst.
Genom det här lägret vill han visa för unga typ ettor att inget är omöjligt. Under lägret, som är indelat i två delar (ett för 10- till 13-åringar, och ett för 14- till 17-åringar) stöttar det stora teamet av sponsorer, volontärledare och annan personal med barnen under träning, måltider och sömn. De vandrar i berg, cyklar, simmar och gör andra roliga aktiviteter.

Det här är en ypperlig möjlighet för barn med typ 1-diabetes att få känna sig "normala" för några dagar, att lära sig mer om träning och hur deras kropp fungerar, och för att skaffa nya vänner.

Jag kommer vara på plats fredag eftermiddag till söndag mitt på dagen, för att tala om AnnaPS-produkterna, om mitt liv som diabetesentrepenör och bloggare, och för att hänga med barnen och Robin.

Klicka på videon ovan för att se vilket häftigt framträdande Anna fick dedikerat till sig under förra årets läger.

Nu hoppas jag på några soliga, roliga och inspirerande dagar på Sockertoppen under kommande helg!


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing och Social Media Konsult på AnnaPS

tisdag 14 juli 2015

Trying the Accu-Chek Insight insulin pump


Accu-Chek is now launching their new insulin pump, the Accu-Chek Insight.

I’ve had the benefit of trying this new insulin pump, and the advantages are many. It’s easy to understand and it didn't take long to learn to use the functions. As a user I appreciate that it’s a good and stable insulin pump.

A few pros with the Accu-Chek Insight:
 • very quick loaded with insulin (pre-filled ampoules)
 • a remote control for the pump which is filled with everything a T1D could need, which is:
  • a glucose meter
  • a bolus guide, which is of big help
  • a diary where you easily log your readings, your boluses and notes
  • the possibility of dosing very small volumes of insulin
  • waterproof (I’ve tried swimming with it)

It’s a pump that should fit a lot of people, and especially the T1D kids since the remote control with all its functions is of big help for the child (it’s easy to log your day), but also for the rest of the family that easily can take part of the childs day. It’s also easy to medicate the child through the remote control. No extra diaries or glucose meters needed.

If I were to wish something, it would be that less button presses would be needed. Sometimes it feels like bolusing takes a lot of time. At the same time I understand that they made it that way to help and make sure it’s done in the right way.

To be able to connect a CGM (continuous glucose meter) to the pump is something I hope Accu-Chek will provide in the next generation of insulin pumps.

But for me personally, the pre-filled ampoules is a real time saver! Running my business, spending time with my family and taking care of my diabetes is a handfull. Not having to spend all that time filling up the ampoules makes my site and insulin change a lot faster, and gives me more time to spend doing other things.

Also, the Accu-Chek pump fits perfectly in the AnnaPS clothes with pockets. I’ve mostly carried the pump in the panty pocket and the remote control in the tank top pocket. That makes it easy to take the remote control out and bolusing.If you want to find out more about the Accu-Chek insulin pump Insight, please have a look at the Accu-Chek website here: https://www.accu-chek.com/us/, or the global one (with choices of language) here: https://www.accu-chek.com/index.html.


Text: Anna Sjöberg
CEO and founder of AnnaPS

______________________________________Test av ny insulinpump - Accu-Chek Insight

Accu-Chek lanserar nu sin nya insulinpump, Accu-Chek Insight. 

Jag har haft förmånen att testa denna nya insulinpump och det finns många fördelar. Den är enkel att förstå och det gick fort att lära sig använda dess funktioner. Som användare uppskattar jag att det är en bra och stabil insulinpump.

Några riktigt bra saker med Accu-Chek Insight:
- extra snabbt att ladda med nytt insulin (förfyllda reservoarer)
- fjärrkontroll till pumpen som är fylld med allt en diabetiker behöver (allt-i-ett), det är:
 • blodsockermätare
 • bolusguide som är bra och till stor hjälp
 • en dagbok där du enkelt loggar dina blodsockervärden, bolus och dina anteckningar
 • möjligt att dosera mycket små mängder insulin
 • vattentät (jag har testat att simma med den)

Det är en pump som borde passa många, speciellt barn med diabetes då fjärrkontrollen med alla dess funktioner är en stor hjälp både för barnet själv (enkelt att logga dagen), men också för övriga familjen som enkelt kan ta del av barnets dag. Samt att det är enkelt för andra att medicinera barnet med fjärrkontrollen. Inga extra dagböcker eller blodsockermätare behövs. 

Om jag skulle önska något så är det att det skulle krävas färre tryck på fjärrkontrollen. Ibland upplevs lite tidskrävande att ta insulin. Samtidigt förstår jag att det är gjort så av säkerhetsskäl, för att hjälpa och för att säkra att man gör rätt. 

Att kunna koppla CGM (continuous glucose meter) till pumpen är något jag hoppas Accu-Chek kommer med i nästa generations insulinpump.

Men för mig personligen är de förfyllda reservoarerna en riktig tidsparare! Att driva mitt företag, umgås med familjen och ta hand om min diabetes, det är krävande. Att inte behöva spendera tid med att fylla reservoarer gör mina nål- och insulinbyten mycket snabbare, och ger mig tid över att spendera på annat.

Dessutom passar Accu-Chek insulinpump perfekt i AnnaPS-kläderna med ficka. Mest har jag burit pumpen i trosfickan och haft fjärrkontrollen i linnets ficka. Då är det lätt att ta fram handenheten och ta insulin.Vill du veta mer om Accu-Cheks pump Insight kan du läsa mer på Accu-Chek globala hemsida här: https://www.accu-chek.com/index.html.


Text: Anna Sjöberg
VD och grundare av AnnaPS

torsdag 9 juli 2015

10 things to think about when traveling with diabetes


The holidays are here, but all type ones are painfully aware of the difficulties of taking time off from their chronic buddy. Therefore we have collected a few important advices and tricks for when traveling with diabetes - enjoy and take care!
(Please note that the advices are of "diabetic to diabetic" character, meaning not written by any medical educated person. Diabetes looks different from person to person, and what works for one might not work at all for another.)

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

1. Start in time
Packing your diabetes devices isn't something you do the day before leaving. Therefore, start in time making sure you have everything at home. Maybe you've run out of something and you have to order it? Maybe the pharmacy has holiday opening hours? It's better to start a week before you had imagined, and not have to deal with the panic. If you're flying somewhere, an advice is to talk to the airline and see if they offer 'diabetes food' for the flight. If they do, you can avoid the massively carb loaded normal meals - and actually get tastier food!

2. Plan your packing
Think about what you're going to need on your trip, and then double it. Then you have, in my opinion, enough marginal if something would go wrong. Gather all stuff on your kitchen table to double check you've got everything. 

My diabetes packing for a weekend in Berlin.

3. Pack you bags cleverly
Bring manuals or copies of manuals for the devices you can't manage by heart, as well as extra glucose meters, shots and/or insulinpump. If you're a pumper, ask your pump company if they have the possibility of giving you a 'travel pump' - a service a lot of pump companies offer.

4. Pack your bags tight
You will realize that you're facing a minor mountain of diabetes devices, and so the next challenge is to pack it all as tight as ever possible. Try to get rid of unnecessarily big packaging, and repack in new boxes or bags.

5. Get yourself a travel certificate
If you talk to your diabetes doctor, he or she will gladly give you a travel certificate. A travel certificate is a pice of paper saying that you have type 1 diabetes, that you need your medication during the entire flight, and that they therefore are OK to bring through the security. It's rather rare for the security people to actually ask for the certificate, but if they'd want an extra confirmation except for the devices you wear and bring, an unpleasant discussion can begin if you don't have it with you.

6. Split up your packing
When flying, never send your diabetes devices in the checked in luggage. That is luggage being exposed to low temperatures, being handled roughly and that can - in worst case scenario - get astray. Therefore do the diabetes packing in your carry-on baggage. Also make sure to split it into as many carry-ons as possible - unpredicted thing can happen to these bags too. Make a couple of copies of your travel certificate and store one in each packing load. 

7. Reserves and 'just in case food'
In a lot of countries, getting hold of your usual or similar food to what your eating at home might be difficult. And when you're on vacation, the normal food times and routines looks a bit different. Therefore it might be good to bring small food reserves in addition to the glucose that you're (of course!) bringing. A tip is bars of different kinds (protein, raw...), crackers or hard bread. Something you can bring through the airport security to eat on the plane, but also something that can last a few days in a suitcase climate.
For those of you who are used to reading the carb content on the nutrition declaration in 'grams per 100 grams', should be aware of that all countries does not use that method. In the USA for example they count 'grams per serving', where the serving can vary. So be observant!

8. Time change
If it's a vacation far away you're looking forward to, maybe a time change will make your diabetes care even trickier. My best advice to this is to think in advance how you will handle it, so you won't wake up at a new place, in a new country, at a new time, not knowing if you should take your insulin, how much and when. Maybe consult your diabetes nurse before leaving?
If you're a pumper my advice is that you change your pump clock settings (meaning the insulin dosing) when first getting on the plane, so you won't be as confused when landing.

9. Temperature
If you're traveling abroad for a holiday in the sun, make sure you keep an eye on the temperature around the diabetes devices. Insulin should not be stored too cold (therefore it shouldn't be transported in the luggage room in airplanes where the temperature can drop to freezing), but also not too hot. 
If the hotel has minibars, you can store your insulin in there. If not, ask the hotel staff for some kind of staff refrigerator, and if you can use it for you insulin. It's usually never a problem. 
You also have to keep an eye on the temperature when being out in the sun. If you're a pen user, bring a small cooling bag or keep your pens close to a cool drink. If you're a pumper, it might be a little trickier. Try to always keep the pump in shadow, under your towel or under the chair. 
The glucose levels (for a lot of diabetics) drops a lot when being in environments warmer than you're used to.

10. Enjoy being on vacation!
I've had type 1 diabetes for almost seven years, and my values are never better than when being on, and right after, a vacation. It's like that for a lot of diabetics, since a calm settles in your body. Make the best out of that, and don't 'over-think' or 'over-do' your diabetes. If the heat brings your levels down, use that as an excellent excuse to eat ice cream every day without feeling bad about it. Think about how happy your body is when lowering the insulin doses. Lean back, relax, spend time with your travel company and just enjoy having some time off!

One of our PS-Ambassadors, Josefin Palmén, in her AnnaPS bikini.

As travel buddies on your vacation, we recommend the AnnaPS tank tops, swimwear and panties or briefs. All of them with integrated pockets that simplifies your 'diabetes traveling'. You find more info about these products at www.annaps.com/en/.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS
(and type 1 diabetic since 2008)

______________________________________________________


"10 saker att tänka på när du reser med diabetes"


Semestertiderna är här, men alla sockersjuklingar är deppigt medvetna om det omöjliga i att ta semester från sin kroniska kompis. Här har vi därför samlat några viktiga tips och råd inför en resa med diabetes - håll till godo och var rädda om er!
(Observera vänligen att tipsen är av ”diabetiker till diabetiker”-karaktär, och alltså inte skrivna av någon medicinskt utbildad person. Diabetes ser ut olika från individ till individ och det som fungerar för en kanske inte alls fungerar för en annan.)

1. Börja i tid
En diabetespackning är inte något man med fördel slänger ihop dagen innan resans start. Börja därför i god tid att se så att du har allt hemma, kanske är något hjälpmedel slut och beställningsvara på apoteket? Kanske har apoteket semesteröppettider? Börja hellre en vecka innan du hade tänkt, så slipper du paniken. Ska du ut och flyga är ett tips att du en tid innan avgång hör av dig till flygbolaget och ser efter om de erbjuder diabeteskost som alternativ till den vanliga flygplansmaten. Har de det kan du slippa de onödigt många, snabba och svårkontrollerade kolhydrater sådan mat annars vanligtvis innehåller - och faktiskt få mycket godare mat!

2. Planera din packning
Fundera ut vad du kommer behöva ha med dig på resan, och dubbla sedan det. Då har du, i mitt tycke, tillräckligt med marginal ifall något skulle gå fel. Samla allt du ska ha med på köksbordet för att dubbelkolla att allt är med. 

Min diabetespackning för en helg i Berlin.

3. Packa smart
Packa med manualer eller kopior av manualer till de hjälpmedel du inte kan utan och innan, samt extra mätare, sprutor och/eller insulinpump. Har du pumpbehandling kan du höra av dig till pumpföretaget och se om de har möjlighet att låna en resepump - en tjänst som många pumpföretag erbjuder.

4. Packa tight
Du kommer inse att det blir ett litet berg med diabetesutrustning, och då är nästa utmaning att packa allt så tight du kan. Försök göra dig av med onödigt skrymmande förpackningar, och paketera om i nya lådor eller påsar.

5. Skaffa ett reseintyg
Om du talar med din diabetesläkare, skriver han eller hon gladeligen ut ett reseintyg till dig. Ett reseintyg är ett vanligt A4-papper där det står att du har diabetes, att du behöver dina mediciner och hjälpmedel under flygresan och att de därför är okej att ta med genom securityn. Det är väldigt sällan säkerhetsvakterna eller flygpersonalen faktiskt ber om att få se på detta papper, men om de skulle vilja ha en extra säkerhet utöver de hjälpmedel du kan visa upp kan en obehaglig diskussion uppstå om du inte bär det med dig.

6. Dela upp packningen
När du flyger, ska du aldrig skicka dina diabeteshjälpmedel i det incheckade bagaget. Det är bagage som utsätts för låga temperaturer, som hanteras oförsiktigt och som i värsta fall kan komma på villovägar. Packa därför i handbagaget. Se även till att dela upp din diabetespackning i så många handbagage som möjligt - även dessa kan det hända icke förutsebara saker med. Ta gärna ett par kopior på ditt reseintyg och lägg med respektive packningsladdning.

7. Reserver och "om-ifall-att-mat"
I många länder är det svårt att få tag på samma eller liknande mat som du är van vid här hemma. Är man på semester ruckas även mattiderna på något, och rutinerna ser inte likadana ut. Därför kan det vara bra att packa med små matreserver utöver det druvsocker du (såklart!) har lagt ner. Ett tips är bars av olika slag (protein, raw...), kex eller knäckebröd. Något som du kan ta med igenom securityn och ha med på planet, men som även skulle klara av några dagar i resväskeklimat.
Ni som är vana vid att läsa kolhydratsinnehåll på näringsdeklarationen i ”gram per 100 gram-format”, ska även vara medvetna om att alla länders innehållsförteckningar inte ser ut på det sättet. I USA räknar de till exempel ”gram per portion”, där portionen kan variera. Det gäller alltså att vara uppmärksam!

8. Tidsomställning
Är det en långsemester ni ser fram emot, kommer kanske en tidsomställning att krångla till din diabetesvård ytterligare. Mitt bästa tips i frågan är att du funderar på förhand hur du ska göra, så du inte vaknar upp första morgonen på nytt ställe, i nytt land, vid ny tid och inte vet om du ska ta insulin, hur mycket och när. Fråga kanske din diabetessköterska om det innan ni åker?
Har du insulinpump är mitt tips att du redan när planet lyfter ställer om klockan (och därmed doseringsschemat), för att på så sätt inte bli lika förvirrad när du landar.

9. Temperatur
Om man reser utomlands på en solsemester, är det viktigt att hålla koll på temperaturen runt omkring diabeteshjälpmedlen. Insulin ska inte bli för kallt (därav ska det inte fraktas i lastutrymmet i flygplanen, där det kan droppa till minusgrader) men inte heller för varmt.
Om hotellet du bor på har en minibar i rummen, använd då denna för att förvara insulinet i. Om inte, fråga i receptionen om det finns något personalkylskåp du kan få använda. Det brukar aldrig vara ett problem.
När du är ute i solen gäller det även där att hålla insulinet lagom tempererat. Använder du pennor är det smidigt att bära med en liten kylväska eller lägga dessa bredvid någon kyld dryck. Om du istället använder pump, är det lite knepigare. Försök att alltid ha pumpen i skugga, under handduken eller solstolen. 
Blodsockernivån sjunker även (för många diabetiker) när man vistas i varmare miljöer än man är van vid.

10. Njut av ledigheten!
Jag har haft typ 1-diabetes i snart sju år, och sällan ligger mina värden så bra som under och precis efter en semester. Så är det för många diabetiker, eftersom ett lugn infinner sig. Dra nytta av detta, och krångla inte mer med din sjukdom än du behöver. Om hettan sänker ditt blodsocker, använd detta som en ypperlig ursäkt att få äta glass varje dag utan dåligt samvete. Tänk på hur glad din kropp blir av sänkta insulindoser. Luta dig tillbaka, umgås med ditt resesällskap och bara njut!

En av våra PS-Ambassadörer, Josefin Palmén, i hennes AnnaPS-bikini.

Som resekompisar på semestern rekommenderar vi AnnaPS linnen, badkläder och trosor eller kalsonger. Alla med integrerade fickor som förenklar ditt "diabetesresande" ytterligare. Mer info om dessa produkter hittar ni på www.annaps.com/sv/.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant på AnnaPS
(och typ 1-diabetiker sedan 2008)