måndag 27 oktober 2014

A NEW LOVELY BOOK ABOUT LIVING WITH DIABETES AND BE A KID

Let us introduce Susann Gleisener. She is type1, living in Finland and makes a lot to make it easier to live with diabetes for all diabetics. Please read her own story below about herself. Susann has written a lovely book for kids about living with diabetes and be a kid. This book is so nice and we really love it. Today we start selling it at our webshop To the book (it is in Swedish).

Swedish:
Låt oss presentera Susann Gleisner, en diabetiker med typ 1 som bor i Finland och som gör mycket för  underlätta för andra diabetiker genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Susann har skrivit den helt underbara barnboken, hur då sjuk? Och som vi idag börjar sälja i vår webshop till boken.

Recension om boken och en presentation av Susann på svenska finns längst ner i blogginlägget.


Susann Gleisner the arter- buy the book in AnnaPS webshop

About the book:

Story. Martin is concerned and has difficulty to play as he constantly thinks of his friend Minnie who become 
ill. Mom says she has diabetes, and the questions are many for Martin. Is she in the hospital? Is she hurt? 
Will she be able to play again? Then dive buddy Robert up and they decide to go home to Minnie and 
check. Once there, they meet a happy and alert Minnie who is out playing with his rabbit Turbo, she made a 
obstacle to. The boys talk about their concerns if Minnie's disease, and she tells the boys how it 
is how she measures her blood sugar and how she takes her insulin. The boys are wide-eyed and impressed and think 
Minnie is brave. Oh, she says, "when are you going to meet my new friend Walter who has an insulin pump." How to give 
the gang off to Walter who is just about to build a hut for himself high up in a tree. He explains how it is that 
Living with an insulin pump and how he handles it. All this is told in a playful and inspiring way, fully 
of pranks and with a twinkle in his eye and a lot wiser you become what it is like for a child living with diabetes. In 
end of the book will be a general information about diabetes that punches holes in a lot of myths about the disease. 
Susann Gleisners How so sick? is the perfect book for kindergarten and schools to read and discuss and learn about 
what diabetes means. Cozy, cheerful and humorous watercolor drawings by Margaret Sandin enhances both 
the warmth and joy of the story.


Susann about Susann:

I am a determined young woman Susann "Sussu" Gleisner, born in 1987. I am an entrepreneur and running your own small business. I have many dreams and goals in life that I want to realize. I always have a thousand ideas in my head and I would particularly like to help others through my experiences and knowledge I have received in my life. I like to have many balls in the air. 
I am a mother, partner, entrepreneur, lecturer, author, writer, distributor, trainer in equestrian and racing riders. I live with two diseases around the clock that I have had since childhood, diabetes type 1 and celiac disease. It is within the two areas I work most and has many ideas I want to implement to improve the quality of life of others with illnesses. 

I'm living with Frederick as captain. We had the honor of January 2014 be happy and proud parents of a wonderful and much loved little girl, Vanessa. I love mom life and getting to spend the bulk of my time with her. 
We live in Socklot, a small village in Ostrobothnia, Finland. 
Right now, for the moment, we are building from scratch our very own dream farm. 

I am a person who has never seen my illness as an obstacle in my life, quite the opposite. Please follow me on my website which will be launched in October: 
www.susanngleisner.com 

Why I wrote the book? 
I got an idea - an idea that became real. 
A children's book about diabetes. 
I saw the need, I wrote a script and the 11/11/2013 came out, my book: 
"How so sick?" 
The first edition sold out quickly, now is the second edition out there. 

Info text of the book. 
When you are ill should probably be in bed, right? 
Martin's friend Minnie has diabetes, but she does not look sick at all, quite the contrary. Just to manage their disease, says Minnie, can live as normal as any other child. 
Susann Gleisner got yourself type 1 diabetes when she was a child. With the story of Minnie, she wants to show that life is by no means run out after a diabetes diagnosis. 

Published by publisher Scriptum: https://www.scriptum.fi/sv/books/children/hur_da_sjuk

The idea behind the book: 
⁃ When you fall ill as a child and is in the hospital, then you get loads of hospital information. Then I want to be able to read my book and see that it's not just dark and tough. One can live a normal life despite their illness. Both the child and the parents need to see it back then, so maybe, just maybe it will go a little easier. 
⁃ Kindergartens, schools should be able to read the book. Many children today have diabetes and do not have a child in the group, I want the children to have some knowledge of what diabetes is. 
⁃ Parents, siblings and grandparents can easily by reading the book have told of their illness. 
⁃ A diabetsbarn can tell by the book to their friends what their illness. 
⁃ Diabetes child can get a better view of their illness. 
⁃ disseminate the disease. 
⁃ 
I also go around and hold story time with my book for children. 
Tex to libraries, schools, churches and various events. 
I read to the children from the book, then we will discuss about the book, and diabetes. 
I also have my own diabetes material I show the children. 
These storytelling has been a great success.
This is the book


Swedish:
Recension av boken:

Berättelse. Martin är bekymrad och har svårt för att leka då han hela tiden tänker på sin kompis Mimmi som blivit
sjuk. Mamma säger att hon fått diabetes och frågorna är många för Martin. Ligger hon på sjukhus? Har hon ont?
Kommer hon att kunna leka igen? Då dyker kompisen Robert upp och de beslutar att åka hem till Mimmi och
kolla. Väl där möter de en glad och pigg Mimmi som är ute och leker med sin kanin Turbo, som hon gjort en
hinderbana till. Pojkarna berättar om sina undringar om Mimmis sjukdom och hon berättar för pojkarna hur det
är, hur hon mäter sitt blodsocker och hur hon tar sitt insulin. Pojkarna är storögda och imponerade och tycker att
Mimmi är modig. Äsch, tycker hon, "då ska ni träffa min nya kompis Walter som har en insulinpump". Så ger sig
gänget i väg till Walter som just håller på att bygga en koja åt sig högt uppe i ett träd. Han berättar hur det är att
leva med en insulinpump och hur han hanterar det. Allt det här berättas på ett lekfullt och inspirerande sätt, fullt
av upptåg och med glimten i ögat och mycket klokare blir man över hur det är för ett barn att leva med diabetes. I
slutet av boken kommer en allmän information om diabetes som slår hål på en hel del myter om sjukdomen.
Susann Gleisners Hur då sjuk? är en perfekt bok för dagis och skolor att läsa och samtala kring och lära sig om
vad diabetes innebär. Mysiga, glada och humoristiska akvarellteckningar av Margareta Sandin förhöjer både
värmen och glädjen i berättelsen.


Susann presenterar sig:

Jag är en målmedveten ung kvinna Susann ”Sussu” Gleisner, född 1987. Jag är en entreprenör och driver ett eget litet företag. Jag har har många drömmar och mål i livet som jag vill förverkliga. Jag har alltid tusen ideér i mitt huvud och jag vill framför allt hjälpa andra genom mina erfarenheter och kunskaper jag har fått i mitt liv. Jag gillar att ha många bollar i luften. 
Jag är mamma, sambo, företagare, föreläsare, författare, skribent, återförsäljare, tränare inom ridsport och tävlingsryttare. Jag lever med två sjukdomar dygnet runt som jag har haft sedan barnsben, DIABETES typ1 och CELIAKI. Det är inom de två områden jag jobbar mest och har många ideér jag vill förverkliga för att förbättra andras livskvalitét med sjukdomarna. 

Jag är sambo med Fredrik som är sjökapten. Vi fick äran att i januari 2014 bli lyckliga och stolta föräldrar till en helt underbar och högt älskad liten tjej, Vanessa. Jag älskar mammalivet och att få spendera den största delen av min tid med henne. 
Vi bor i Socklot, en liten by i Österbotten, Finland. 
Just nu för tillfället håller vi på att bygga upp från noll vår alldeles egna drömgård. 

Jag är en person som aldrig har sett mina sjukdomar som ett hinder i mitt liv, tvärtom. Följ mig gärna på min hemsida som lanseras i oktober:
www.susanngleisner.com

Varför jag skrev boken?
Jag fick en idé – en idé som blev verklig. 
En barnbok om diabetes. 
Jag såg behovet, jag skrev ett manus och den 11.11.2013 kom den ut, min bok: 
”Hur då sjuk?”
Den första upplagan sålde slut snabbt, nu finns den andra upplagan ute.

Infotext om boken. 
När man är sjuk ska man väl ligga till sängs, eller?
Martins kompis Mimmi har diabetes, men hon ser inte alls sjuk ut, tvärtom. Bara man sköter sin sjukdom, säger Mimmi, kan man leva som vanligt som alla andra barn.
Susann Gleisner fick själv diabetes typ 1 när hon var barn. Med berättelsen om Mimmi vill hon visa att livet ingalunda tar slut efter en diabetesdiagnos. 

Utgiven via förlaget Scriptum: https://www.scriptum.fi/sv/books/children/hur_da_sjuk

Iden bakom boken: 
När man insjuknar som barn och ligger på sjukhus, då får man massvis med sjukhusinformation. Då vill jag att man ska kunna läsa min bok och se att det är inte bara mörkt och jobbigt. Man kan leva ett normalt liv trots sin sjukdom. Både barnet och föräldrarna behöver se det redan då, så kanske, kanske det går lite lättare.
Daghem, skolor ska kunna läsa boken. Många barn idag har diabetes, och har inte ett barn i gruppen så vill jag att barnen ska ha lite kunskap om vad diabetes är. 
Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar kan på ett enkelt sätt genom att läsa boken få berättat om deras sjukdom. 
Ett diabetsbarn kan genom boken berätta åt sina vänner vad de har för sjukdom.
Diabetesbarnet kan få en bättre syn på sin sjukdom.
Sprida kunskap om sjukdomen. 

Jag åker även runtom och håller sagostunder med min bok för barn.  
Tex till bibliotek, skolor, församlingar och olika evenemang.
Jag läser för barnen ur boken, sen så diskuterar vi kring boken och diabetes. 
Jag har även med mitt egna diabetesmaterial som jag visar åt barnen. 
Dessa sagostunder har blivit en stor succé. 

fredag 17 oktober 2014

The blue ring and the World Diabetic Day (WDD)


(For English please see below)

Låt oss presentera AnnaPS alldeles egna blåa ring. Vår ring kan innehålla olika budskap och det här är vår "blåa-ring-gubbe".

Med vår "blåa-ring-gubbe" vill vi uppmärksamma alla diabetiker, som vi ser som hjältar. Dessa hjältar som varje dag mäter, mäter och åter mäter sitt blodsocker. Som varje dag bedömmer och utvärderar sina aktiviteter, känslostämningar och vad de äter för att kunna ta insulindoser för bra blodsockervärden dygnet runt. Som varje dag lägger flera timmar på att behandla sin diabetes.
Att ha en positiv inställning till livet och sin diabetes vet vi diabetiker är viktigt, vi vill alla det, men ibland behöver vi hjälpas åt för att hitta motivationen. Vi vill att AnnaPS blå ring skall symbolisera styrka till oss alla diabetiker, till ett bra liv och till ett enklare liv med diabetes.

Jag hoppas ni tycker om den blåa ringen. Jag är själv diabetiker typ 1 sedan år 1998 och jag var nyfiken på historien om den blå ringen, så jag bifogar den här (källa: Svenska Diabetesförbundet Svenska diabetesförbundets hemsida).

Trevlig helg till er alla!

Välkommen till AnnaPS hemsida: www.annaps.com
Följ oss gärna på Facebook: AnnaPS facebook sida


Om Världsdiabetesdagen (WDD)
Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever eller riskerar att insjukna i diabetes.
Världsdiabetesdagens bakgrund
Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.
Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.
Den blå ringen
Årligen uppmärksammar Internationella Diabetesfederationen Världsdiabetesdagen på olika sätt. 2014-2016 är temat för dagen "Healthy eating and diabetes".
Den blå ringen är den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN flaggans färg.
 English:
AnnaPS has developed its own Blue-ring. Our Blue-ring may contain various messages and here's our "blue-ring-guy".
With the blue-ring-guy we want to pay attention to all diabetics, which we view as heroes. These heroes every day measure, measure and re-measure their blood sugar, every day will judge and evaluate their activities, moods, and what they eat in order to take insulin doses in order to have good blood sugar levels around the clock. As each day adds several hours to treat their diabetes.

To having a positive attitude towards life and the diabetes, we know are important, we all want to be positive, but sometimes we need to pull together to find the motivation.
AnnaPS want "blue-ring-guy" symbolizes strength to us all diabetics, to a good life and to a simpler life with diabetes.

I hope you like the blue ring. I myself am a type 1 diabetic since 1998, and I was curious about the story of the blue ring, so I attach it here (source: The Swedish Diabetes Association Svenska Diabetesförbundet).

I wish you all a nice weekend!

About The World Diabetes Day (WDD) and the Blue ring
On November 14, World Diabetes Day observed around the world. World Diabetes Day is a United Nations day that focuses on the millions of people experiencing or at risk of developing diabetes.
World Diabetes Day background
World Diabetes Day, or World Diabetes Day, was started by an initiative of the International Diabetes Federation (IDF) and WHO in 1991 to draw attention to diabetes is rapidly increasing worldwide. Starting in 2007, is also the United Nations in efforts to combat the rise of the disease.


The Day is observed on November 14 due to the Frederick Banting was born on November 14, it was he who along with Charles Best discovered insulin.
International Diabetes Federation and the blue ring logo

Annually attention International Diabetes Federation World Diabetes Day differently. 2014-2016 is the theme of the day "Healthy eating and diabetes.
"
The blue ring is the official logo of World Diabetes Day. The background to the logo's appearance is that of a circle in many cultures means life and health. The color blue reflects the sky that brings us all and is the UN flag's color.

Welcome to AnnaPS homepage: www.annaps.com
Please follow os on Facebook: AnnaPS Facebook page


fredag 10 oktober 2014

Would you like to see our new blue ring?

World diabetes day on 14th of November is coming closer. Our symbol for that is the blue ring.

We (AnnaPS) have made 2 own blue rings and this is our happy guy. With this blue ring we will support the fight against diabetes and support all people struggling with diabetes every day, you are heroes!

AnnaPS is a company started by me, Anna Sjöberg, with type1 since 1998. Today I carry insulin pump and I have developed underwear´s with pockets for diabetics and the brand is called AnnaPS. All this garments exist to make it easier to live with diabetes.

In all AnnaPS clothes you can carry your insulin pump perfect. But in some garments you also can carry insulin pen, glucose meter, dextro, cellular phone, cgm-hand unit, hand-units to Omnipod and all you need to bring with you. You need no extra bag. That is freedom!

Here we present our new AnnaPS blue-ring. Do you like it?

I wish you all a nice weekend!
/Anna
Clothes to carry insulin pump or pen- to make it easier to live as diabeticmåndag 29 september 2014

Live longer as diabetic - carry insulin pump

New research show us figures for diabetics using insulin pen comparing to diabetics using insulin pump therapy.

The study says a type 1 diabetic lives longer if they use insulin pump. The results was presented at the EASD (Europian biggest diabetes-conference) in September in Vienna, Austria.

If you think about using insulin pump and feel worry about how to carry your pump and feel free. You can see more about how to carry your pump without thinking about it, always be handsfree and just also carry it in a discrete way in our webshop here. I am a diabetic carrying insulin pump and have developed underwear's to make it easy to live with insulin pump. The brand is AnnaPS.

Read about the study and get free member at MSD-network here:
to the study regarding living longer if carrying insulin pump

As pump user I love my pump, I feel free and it is easier to exercise and reduce eating because of low sugar.

Have a nice day/Anna
Briefs and tank top with integrated pockets


Underwears for diabetics with integrated pockets to carry all your diabetic asseccories