söndag 1 mars 2015

An insulin pump that thinks for itself

Me, my tummy with the MiniMed 640G and Nike with her MiniMed 640G.

I have been type 1 diabetic for just over six years now, I got my diagnose when I was 15 years old. For a few months I injected my daily insulin dose with insulin pens. But then I decided to give an insulin pump a try. I will admit I was skeptical at first, but ever since I connected my first pump I have never even considered going back to my pens. For me, an insulin pump treatment is outstanding for my T1D. Therefore I was super excited when Medtronic offered me to try their new pump, the MiniMed 640G with SmartGuard. Me, and a young girl called Nike would be among the first ones in Sweden. This my, Nike's and Nike's mum Malin's stories.

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

The Medtronic MiniMed 640G pump is a clever pump, an insulin pump that thinks for itself. I have been having loads of night time hypos lately, waking me up once or twice every single night. This has been exhausting, since a high or low blood sugar in the morning can be devastating for the outcome of the entire day. I have been trying to adjust the insulin dose, but nothing really helped. 

The SmartGuard is therefore my rescue these days. When I tend to go low, the CGM on my tummy registers it, and shuts off the insulin 30 minutes before the value gets crucial. No more lows! And when my blood sugar has turned and is heading up again, the pump starts up again, saving me from the roller coaster values. Since I got my MiniMed 640G, I haven't had a single night hypo, and my sleep is so much better! 

The pump comes with a bigger screen than Medtronics previous models, and in color too. Also, it's waterproof which is so good for those swimming or working out a lot. Personally I don't like swimming all too much, but a good two or three hours at the gym can really be a challenge to a not waterproof insulin pump, because of all the sweating.

Now, you all already know me so well, and I'll stick around here as a consult at AnnaPS, so I'll give the word to our guests - Malin and Nike:


Sometime in life there will be a turning point when the safe world you live in cease to exist. Everything changes in a second. That point, for me, was when my youngest daughter Nike was diagnosed with type 1 diabetes. 
She was at the time no more than two years old. Two years...
She couldn't speak, couldn't explain how she was feeling, but most of all she couldn't understand why we 24/7 gave her countless of injections and pricked her little fingers and toes for blood sugar testing. 24/7, year around, always and always.
They told us it wouldn't hurt, that she'd get used to it. But it did hurt, and she didn't get used to it...

To us, Christmas arrived early this year, in February... That's when Nike got Medtronics latest insulin pump.
Sofia "Diabetesia" asked me to describe in short how we feel about the pump, since she and Nike are among the first to try the pump in Sweden. In summary all I can say is that it's intelligent, advanced technical wise and unique in its kind. We can feel that this pump actually is made by someone who themselves are T1D.
It breaks the insulin when she goes low fast, to make sure she doesn't sink below a value we've decided, and starts the insulin again when the blood sugar value allows it and in that way we avoid the recoils. This function gives us all better sleep during the nights. This my friends, is a mum's dream coming true!

It still has its tube I get a lot... Sure it does have the tubing, and sure one could've wished for more, but one can up until the day when we find a cure. That is unfortunately not today, though. Personally I work with technology every day, and to me the ultimate solution would be a complete eco system with the SmartGuard (the sensor), a remote control and the MiniMed 640G - all communicating with each other. What other product on the market today offers that?

To me as a mother, security always comes first. The alarm is programmed to alert when she gets too high or low, eliminating hypos - quality of life!
Nike herself describes her pump, which she has named "Blackie", as it giving insulin in a higher speed (Nike's always in a hurry), prettier than mum's phone... and even dad gets it! 
Also, Nike would like to round up by saying that she finds Sofia's tattoo "diabetes" cool and that she's pretty in her glasses! (Why, thank you little darling!)

Even though I as a mother always want to make sure Nike gets the best conditions and technical devices possible to make her days easier, we can't make the diagnose go away. Unfortunately there will always be hard days, as well as fantastic days.
But with the right tools hopefully our little girl will get more of the fantastic one's.
Today it's been six years since the turning point in our lives, when the safe world ceased to exist, but somehow along the road, the safety has found its way back into our days.

All the best!Text: Malin & Nike Nyman
 Lund, Sweden
Blog text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


Nike is also a frequent user of the AnnaPS products, just like me!

________________________________________________________________

Jag har varit typ 1-diabetiker i lite mer än sex år nu, jag fick min diagnos när jag var 15 år gammal. I några månader tog jag min dagliga dos insulin med insulinpennor (sprutor). Men sedan bestämde jag mig för att ge en insulinpump ett försök. Jag ska erkänna att jag var skeptisk till en början, men ända sedan den dag då jag kopplade in min första pump har jag aldrig övervägt att gå tillbaka till pennor. För mig är insulinpump den ultimata behandlingen för min diabetes. Därför var jag otroligt glad när Medtronic erbjöd mig att testa deras nya pump, MiniMed640G med SmartGuard. Jag och en ung tjej vid namn Nike skulle vara bland de första i Sverige. Det här är min, Nikes och Nikes mamma Malins berättelser.

Medtronics MiniMed 640G är en smart pump, en pump som tänker. På senaste tiden har jag haft massor av känningar nattetid, som har väckt mig en eller två gånger varenda natt. Detta är utmattande eftersom ett för högt eller lågt blodsocker på morgonen kan förstöra en hel dag.Jag har försökt att justera mina insulindoser, men inget verkade fungera.

SmartGuarden är därför min räddning nuförtiden. När jag är på väg nedåt registrerar CGM:en som sitter på min mage det och stänger av insulinet 30 minuter innan värdet blir farligt lågt. Inga fler känningar! Och när blodsockret har vänt och är på väg uppåt igen, startar pumpen igen och räddar mig ifrån bergochdalbanevärden. Sedan jag fick min MiniMed 640G har jag inte haft en enda nattkänning, och min sömn är så mycket bättre!

Pumpen har en större skärm än Medtronics tidigare modeller, och är i färg. Dessutom är den vattentät vilket är superbra för de som simmar eller tränar mycket. Personligen tycker jag inte så mycket om att simma, men två-tre timmar på gymmet kan vara tufft för en icke-vattentät pump, med tanke på allt svettande.

Nehej, ni känner ju redan mig väl, och jag kommer ju stanna kvar som konsult här på AnnaPS, så jag lämnar istället över ordet till våra gäster - Malin och Nike:Någon gång i livet kommer en avgörande vändpunkt där allt ställs på sin spets, när ens trygga värld man känner till upphör att existera. På en bråkdels sekund förändras allt. För mig var det när min yngsta flicka Nike insjuknade i diabetes typ 1.
Hon var då endast två år. Två år... 

Hon kunde inte prata, inte förklara hur hon mådde men framförallt kunde hon inte förstå varför vi dygnet runt gav henne otaliga sprutor och tog blodsocker prov i hennes små fingrar och tår, dygnet runt, året om alltid alltid. 

Man sa att det inte gör ont, att hon vänjer sig. Men det gjorde ont och hon vande sig inte


Hos oss kom julafton väldigt tidigt i år, närmare bestämt redan i februari… Nike fick då Medtronics senaste pump.

Sofia ”Diabetesia” bad mig att beskriva lite kort hur vi upplever pumpen då hon och Nike är bland de första att få testa denna pump i Sverige. Sammanfattningsvis kan jag bara säga att resultatet är intelligent, tekniskt i framkant och alldeles unik i sitt slag! Spontant kände vi att denna pump är tillverkad av någon som faktiskt har DT1. 

Den bromsar när hon sjunker snabbt för att säkerhetsställa att hon inte går under ett värde vi har angivit och startar insulintillförseln igen när blodsockret tillåter det och därmed undviker vi onödiga rekyler. Denna funktion gör att vi alla sover betydligt tryggare natten. Detta mina vänner är en mammas dröm som blivit verklighet!Men den har kvar sin slang får jag ofta höra …Visst den har kvar sin slang och visst finns det mer att önska, det finns det alltid i alla fall tills vi har ett botemedel. Men där är vi dessvärre inte idag.

Jag arbetar själv med teknik i vardagen och för mig är ett komplett ekosystem det absolut bästa lösningen, med sin SmartGuard (Sensor), fjärrkontroll och MiniMed 640G pump som pratar med varandra blir resultatet helt outstanding. Vilken annan produkt på marknaden kan erbjuda detta? 


För mig som mamma är säkerheten alltid det absolut viktigaste. Larmet är inställt på att larma innan hon blir för hög eller låg, vi kan därmed eliminera känningar, livskvalité!
Nike själv beskriver sin nya fina pump som hon döpt till ”Blackie”, som att den ger mycket snabbare insulin (Nike har oftast bråttom), snyggare än mammas mobil…till och med pappa förstår den! 

Sedan vill Nike avslutningsvis säga att Sofias tatuering med ”diabetes” är cool och hon är söt i sina glasögon (Men tack så mycket fina du!)! Även om jag som mamma ser till att Nike får de bästa förutsättningarna i livet och de absolut bästa tekniska hjälpmedel för att underlätta hennes vardag, kan vi inte trolla bort diagnosen. Det kommer dessvärre alltid att finnas jobbiga dagar såväl som fantastiska dagar.

Men med de rätta hjälpmedlen blir det förhoppningsvis ett överslag av fantastiska dagar för vår lilla tjej. 

Idag har det gått sex år sedan den avgörande vändpunkten då vår trygghet upphörde att existera men någonstans på vägen har återigen tryggheten infunnit sig i vår vardag.Ha det gott alla!Text: Malin & Nike Nyman
Lund
Bloggtext: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


Nike är också, precis som jag, en trogen användare av AnnaPS-produkterna!

tisdag 17 februari 2015

Diabetic Warrior - Adam climbs more obstacles than diabetesHe was eight years old when he was diagnosed with type 1 diabetes, and was at the time convinced his active life would be over: "I wouldn't be able to swim or eat any food, I imagined back then, all wrong." says Adam Egerblom, who today is 41 years old and a participant in the show "Ninja Warrior" on Swedish Channel 5. At 8 PM this Thursday (19th of Feb), this veteran T1D will face the world's toughest obstacle course on national television.

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

I found an article featuring Adam on Facebook the other day and was immediately both impressed and interested. How on earth does he manage his diabetes in combination with sports that empties your body on energy? I had to find out more, get to know the entire story behind this 'Diabetic Warrior'.

When Adam was diagnosed he had been a swimmer for four years already, and continued being so for another 17 years after the diagnose - of which nine in the Swedish national team of fin swimming. Throughout the years he has been trying a whole lot of sports: swimming, soccer, ice hockey, land hockey, badminton, free diving, athletics, gymnastics, inlines, multisport, triathlon, bungee jumping, running, water polo and fin swimming. He has swum half way around Gotland (a Swedish island), been running from sunrise to sunset and received National Championship medals in a few different sports. "I have been sporting in weather conditions of - 43°C and +45°C. I've been swimming in hurricane winds and run down mountain sides in sunshine." he says. "My friend Johan Lampén and I once swam around the island Lidingö in Stockholm, which took us 9 hours and is about 30 km. An article in the magazine the day after, read: 26 000 ran the 'Lidingö race', 2 swam".

Adam at an obstacle course.

Adam injects his insulin with insulin pens since he thinks that way makes it easier to fend with his varied lifestyle: "I have tried using an insulin pump but I couldn't get the numbers right. It's hard to fend work on a soft day and then 100 km cycling the next. My pens makes it easier for me. Also, I got a small rash from the plaster. I'm a sensitive guy. When I'm competing or working out long shifts, I take a lot less basal insulin and it works for me."
Since the beginning of 2013, Adam's main focus has been on training and competing in OCR (Obstacle Course Racing) such as 'Tough Viking' and 'Superior Race'. And his fighting spirit has really paid off: "My love for the sport has played a part in the fact that I'm now representing the national team in a second sport and that's amazing! Competing in the blue and yellow colors at the World Championships of OCR in October 2014 made me extremely proud.".


Having diabetes is a problem, Adam admits. But he doesn't let it stop him: "Whenever I'm working out or competing it affects my diabetes. The adrenaline rush takes my blood sugar high, and sometimes I go really low. I beat that by eating, mostly dextrose or energy gel. Dextrosol (a dextrose brand) gets sticky and hard to handle when I swim a lot. I often get a recoil, but then I just let the blood sugar stay high for a while. The effects of sporting are really long-lasting."

Three and a half years after the birth of Adam's son Dante, the son got the same diagnose as his father. Adam's main focus was then to take as good care ass possible of Dante, while trying to communicate his own positive attitude towards diabetes. "All my three children had been practicing to prick my fingers and giving me my insulin. Now my son got his own equipment which he was very proud about. (...) He gladly tells his friends that he's got diabetes and shows his meter and insulin pump."

Adam with his son Dante, taken around the time of Dantes T1D diagnose.

When asking why he performs these extreme sports, the answer was: "I wanted to become a fire fighter when I was 23. But because of my diabetes I wasn't even allowed to apply. That made me so mad at the system, because if I had been a fire fighter once diagnosed with diabetes I would have been allowed to go on. So then I started my big projects to show that I can do anything even though I have diabetes. (...) Today I perform the sports to show my son and my daughters that they can do anything they want. It's all about the attitude. Everyone benefits from working out and it comes with some really nice life experiences."

This Thursday, on Swedish Channel 5, the fourth episode of the show 'Ninja Warrior' will be airing. It's Swedish athletics taking on the world's toughest obstacle course, 'The Beast'. Thousands of people in the USA and in Japan have been trying, but only three have managed getting through the entire course.

How have you been preparing for this challenge, Adam?
"To prepare for 'Ninja Warrior' I went to a private boot camp in the USA. I practiced obstacles I'd seen on the 'Ninja Warrior' show in Japan and USA. I also built my own salmon ladder in the woods at home. During the summer I practiced along with what would come to be friends of mine, just as me they were about to enter the show."

Your diabetes, was it ever a problem during the competition?
"The show was shot during four days and one night. The food on site was limited, so I had to bring my own. That was never a problem, though. All my kids were there, cheering for me, and it was an amazing feeling to hear them shout my name while taking on the obstacles!"

Adam taking on the obstacles of 'The Beast', and his three children cheering on.

Adam would like to send out a message to those who today feel restricted from performing their sports because of their diabetes: "If you want to do sports, just go for it. Everyone suffers from muscle soreness when working out. If you start carefully and get a hold of the techniques, you'll be making progress. It's the same thing with diabetes for me! I've learned what happens to my body when working out. It has taken a while, and I've had my highs and lows along the way. That's fine. I tell my friends, colleagues and family that I'm diabetic, which leads to curious questions on how to act if something would happen. I consider that being a strength. Dare to try!!!"


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS

- DON'T FORGET: Thursday Feb 19th, Channel 5, 8 PM. Go, Adam, GO!


Adam and his son Dante are two of the diabetics who has been trying and loving the AnnaPS products. "The quality of the AnnaPS clothes is great! I've tried the tank top and boxers and they're super comfy with a perfect fit. The design of the boxers was cool and the side pockets on the tank top made it look cool! My son who is a tall 6 year old loved his tank top and boxers. He was supposed to just try them on, but ended up sleeping in the outfit all night. If you're a diabetic you'll find these clothes making your every day life easier. And if you're a 'normal' person you'll find the garments super comfy and would want to buy them!"


_______________________________________________________________Han var åtta år gammal när han drabbades av typ 1-diabetes, och var då övertygad om att det aktiva livet var över. “Jag skulle inte få simma eller äta någon mat, trodde jag, helt felaktigt.” säger Adam Egerblom, som idag är 41 år och högaktuell som deltagare i Kanal 5:s program Ninja Warrior. Klockan 20.00 på torsdag (19 februari) tar den erfarne diabetikern sig an världens tuffaste hinderbana på nationell TV.

Jag ramlade över en artikel om Adam på Facebook och blev genast både imponerad och intresserad. Hur i hela världen klarar han av att balansera sin diabetes med sporter som tömmer kroppen på varenda energireserv? Jag var tvungen att ta reda på mer, få veta hela historien bakom denna “Diabetic Warrior”.

När Adam fick sin diagnos hade han simmat i fyra år redan, och fortsatte efter diabetesdebuten i ytterligare 17 år - varav de sista nio som landslagsmedlem i fensim. Genom sina år har han testat på det mesta: simning, fotboll, hockey, bandy, badminton, fridykning, friidrott, gymnastik, inlines, multisport, triathlon, pendelhopp, bungeejump, löpning, vattenpolo och fensim. Han har simmat halva Gotland runt, sprungit löprace från soluppgång till solnedgång, och mottagit SM-medaljer i diverse sporter. “Jag har utövat aktiviteter i minus 43 grader och plus 45. Jag har simmat i 37 sekundmeter i orkanvindar och sprungit ner för berg i stiltje med gassande sol.” säger han. “Min kompis Johan Lampén och jag simmade runt Lidingö i Stockholm, det tog 9 timmar och är ca 30 km. I tidningen dagen efter stod det: 26 000 sprang Lindingöloppet, 2 simmade.”

Adam tar sitt insulin med pennor då han tycker att det är lättare att parera för hans varierade livsstil: “Jag har testat pump ett tag men fick inte till värdena. Det är krångligt att parera ett lugnt jobb ena dagen och att cykla 10 mil nästa dag. Med pennorna är det mycket enklare för mig. Jag fick även utslag av klistret för nålarna. Jag är en känslig kille. När jag ska tävla eller träna långa pass justerar jag ner mitt basinsulin rätt ordentligt och det funkar bra.”
Sedan början av 2013 har hans huvudfokus legat vid träning och tävling i OCR (Obstacle Course Racing) så som Tough Viking och Superior Race. Och hans kämpaglöd har verkligen gett resultat: “Min glädje till idrott har nu bidragit till att jag representerar landslaget i en andra sport och det är fantastiskt! Att få tävla i de blågula färgerna på OCR-VM i oktober 2014 gör mig oerhört stolt.”.

Att ha diabetes medger Adam är ett hinder i sig, men låter sig inte av den anledningen stoppas: “När jag tränar eller tävlar så påverkar det diabetesen bl.a. med adrenalin, som jag får ett högt, tomt blodsocker av och att jag ibland blir lite väl låg. Det motverkar jag genom att äta, oftast Dextrosol eller det som jag tar mest nu, energigel, som många cyklister använder då de kommer i en liten plastförpackning. Dextrosol blir så kletigt och svårhanterligt när jag badar mycket. Ofta kommer en rekyl men jag låter sockret vara högre en period för att effekterna av idrotten sitter i så länge.”

Tre och ett halvt år efter att Adams son Dante kom till världen, drabbades sonen av samma diagnos som sin far. Adams fokus låg då på att ta bästa möjliga hand om Dante, och samtidigt försöka föra över den positiva inställning till sjukdomen som han själv besitter. “Alla mina tre barn hade övat att ta blodprov och ge mig sprutor. Sonen fick nu egen utrustning som han blev väldigt stolt över. (...) Han berättar glatt att han har diabetes för kompisar och visar upp sin mätare och pump.”

På frågan varför han sysslar med dessa extremsporter, fick jag följande till svar: “Jag ville bli brandman när jag var 23 år. P.g.a. min diabetes fick jag inte ens söka. Det gjorde mig arg på systemet för om jag redan hade varit brandman när jag fick diabetes hade jag fått fortsätta. Då drog jag igång mina långa projekt för att visa att jag kan göra vad som helst även fast jag har diabetes. (...) Idag idrottar jag för att visa min son och mina döttrar att de kan göra allt de vill. Det handlar bara om inställning. Alla mår bra av att röra på sig och det ger fina upplevelser.“

Nu på fredag, på svenska Kanal 5, sänds fjärde avsnittet av programmet “Ninja Warrior”. Det går ut på att svenska atleter tar sig an världens tuffaste hinderbana, “The Beast”. Tusentals personer i USA och Japan har gett sig på utmaningen, men endast tre stycken har klarat hela banan.

Hur har du laddat upp inför den här utmaningen, Adam?
“Inför Ninja Warrior så var jag på ett eget träningsläger i USA. Jag övade på hinder som jag bara sett i de japanska och amerikanska programmen. Jag byggde även en laxtrappa i skogen hemma. Under sommaren innan tränade jag med vad som kom att bli vänner som också skulle vara med i programmet.”

Var din diabetes någon gång ett problem under tävlingen?
“Inspelningarna varade i 4 dagar och en natt. Det var begränsat med mat på plats så jag fick ordna egen mat att ta med. Det var aldrig något problem. Alla barnen var och hejade på och det var en fantastisk känsla att höra dem skrika mitt namn när jag tog mig förbi hinder som jag bara sett på TV!”

Avslutningsvis vill Adam skicka ut en hälsning till alla som idag hålls tillbaka från sina idrottsdrömmar på grund av sin diabetesdiagnos: “Om du vill hålla på med en sport så är det bara att köra. Alla får träningsvärk av idrott. Om man börjar försiktigt och lär sig teknikerna så går det successivt framåt. Det är likadant med diabetes för mig! Jag har lärt mig vad som händer i kroppen när jag idrottar. Det har tagit ett tag och jag har blivit både hög och låg på vägen. Det är inte farligt. Jag berättar för mina vänner, kollegor & bekanta att jag har diabetes. Det blir alltid frågor om vad de kan göra om något händer och det ser jag som en styrka. Våga testa!!!”
Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS

- GLÖM INTE: Torsdag 19 februari, kanal 5, klockan 20.00. Heja Adam!Adam och hans son Dante är två av de diabetiker som har testat och tyckt bra om AnnaPS-produkterna. “Kvalitén på Anna PS kläder är kanonbra. Jag har testat linne och boxerkalsonger och de är fantastiskt sköna med utmärkt passform. Designen på kalsongerna var häftig och linnets sidopaneler gjorde att det såg tufft ut! Min son som är en lång 6-åring tyckte om sitt linne och boxer massor, han skulle bara prova dem men det blev att han sov hela natten med dem. Om du är diabetiker är dessa plagg något som underlättar vardagen. Om du är en "vanlig" människa kommer du tycka att plaggen är jättesköna och vill ha dem!”

fredag 6 februari 2015

The news and changes that comes with a new year - we welcome 2015!

A new year normally provides people with all kinds of changes; new year resolutions of improved eating habits, better HbA1c's, getting gym card or maybe just maintaining a cleaner kitchen. At AnnaPS we too have made some changes for 2015. Except for new and exciting products and designs in our collection - we are now welcoming a new member in our AnnaPS crew!

From the beginning of January and forward, Sofia Larsson-Stern will be a Content Marketing and Social Media Consult in the company, working side by side with me. Sofia will be in charge of the social media channels, as well as this blog, the news letter and of course being a reliable contact to our costumers. You can get a hold of her at sofia@annaps.com. I'll step aside here - letting Sofia introduce herself more properly:

Sofia and Anna during their first creative meeting a week ago.

Hi you guys!

I'm Sofia, or better known as Sia. I'm 21 y/o, living in Gothenburg and have been type 1 diabetic since 2008. Some of you might think 'Oh, but I recognize this girl!'. And well, some of you may be right. I have been blogging about my life with diabetes since March last year, at www.diabetesia.se. My interest of spreading knowledge about T1D has been booming ever since, and today my blog is one of the biggest in Scandinavia. 

Up until the beginning of 2015 I was studying to become an architect at a university in Gothenburg. But then I decided to take a sabbatical year to explore my opportunities of working with diabetes on full time. Anna had been a good friend and I had been trying on (and absolutely loved!) her products for a few months when I got the offer to work as a consult in her company. It was absolutely perfect, and today I'm working part time here, and part time with my own company - which includes my blog. 

I went to Östhammar just outside of Uppsala in Sweden a week ago, where Anna lives, to get introduced in the company. It was a couple of really intense days, but I got so much out of them! We spoke about goals and ambitions, future collaborations, I shared my thoughts and ideas, and I was given a chance to explore the entire collection too. 

Working with social media isn't something completely new to me, but still very developing. I therefore welcome all opinions, suggestions and ideas you as customers may have - and take them into consideration. Our goal is to work with you as much as ever possible, in that way we can be sure to give you more of what you want. 

Work in progress.

And since it's my job to keep this blog updated from now on, I might as well continue this blog post by telling you about Anna's recent trip to Hanoi in Vietnam.

After our introduction days in Östhammar, Anna went to Hanoi to visit the plant in which the clothes are being sewn. At AnnaPS we are very strict with the way our clothes are being produced. The working conditions has to be healthy, and the sewing process environmentally friendly. This is what Anna was keeping an eye on in Hanoi - as well as providing the plant employees with ideas of new designs and prints... So much going on!

Hanoi, Vietnam.

Anna and the plant employees making sure everything's correct on the briefs.

Anna outside the plant in Hanoi, Vietnam.

She wrote me an email: "My CGM has been my savior a few times during this trip. Eating food I'm not used to has consequences.  It's difficult to estimate the amount of carbs, and I end up too high in glucose. With my CGM I can detect this in an early stage and correct the doses right away. Within a few hours I have been back on normal levels again. This would have been so much harder without the CGM!"


So - it has been a kick start to the new year for us. We are now looking forward to a year filled with spreading knowledge, helping diabetics make their days a little easier, and giving everyone the opportunity of feeling free. And most of all we hope you will enjoy 2015 with us!

/Anna & Sofia

torsdag 8 januari 2015

Diabetes camp for kids with diabetes Sockertoppen 2015

Now it is time to secure your place on the popular diabetes camp Sockertoppen arranged by Robin Bryntesson professional skier with type 1 diabetes. A great hero who committed support kids with type 1 diabetes to make sports and see positive on life.

AnnaPS has co-operate with Robin Bryntesson since year 2011 and AnnaPS is supporting the camp. I have been there and I love this camp and all in Robins team. The kids have a great time.

Here you can see the video presenting the camp Sockertoppen 2015. It is great!
Video from Sockertoppen 2015

Here is a link to the invitation: http://bryntes.se/projekt/sockertoppen/

Do you know Robin is carrying his insulin pump in AnnaPS briefs with pocket? He has helped me to develop the briefs and Robin says is the best briefs to use when he exercise and competing. Even the fabric is great for sport because it is breathing. So AnnaPS garments competing a lot in big competitions for XC-skiing.

And here is Robin Bryntesson himself and me on camp Sockertoppen 2014.

Anna Sjöberg with Robin Bryntesson t1d

See Robin showing how he carry insulin pump in AnnaPS briefs

Robin Bryntesson is making a song about AnnaPS garments, here with Anna Sjöberg