onsdag 7 oktober 2015

#AmbassadorsWednesday - DiabetesAbbe


So this day has come again - the AnnaPS #AmbassadorsWednesday. On Wednesdays every now and then we present to our followers, readers and customers a few of the type ones we're working the closest with. And you all probably know the face of this week's PS-ambassador from his pics and videos on Instagram. He's got the 'diabadass' attitude a lot of us could use more of, and we're super happy to have him on board. Welcome Andreas Albertsson, or more know as; DiabetesAbbe!

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)


What's your name, how old are you, and when were you diagnosed with T1D?
My name is Andreas and I'm 26 years old. I was diagnosed with type 1 diabetes at the age of 3. 

What is the worst thing about being a diabetic? And what's the best?
The worst thing about being diabetic is for sure the constant phychological pressure of always having to perform. It's always there at some degree. There's no taking time of diabetes.
If I have to pick one good thing, it is that it's manageable and I can live a pretty normal life. I definitely try to keep a positive attitude about it. That makes it much easier to live with.

Are you using insulin pens or an insulin pump?
I'm using an insulin pump and I've been using pumps for quite a while. My very first insulin pump was the Medtronic MiniMed 508. Nowadays I'm on the MiniMed 640G. 


Andreas is living a very active life.

How did you find out about AnnaPS?
I actually first found out about AnnaPS when Google searching for clothes with pockets for insulin pumps. I had to find out if someone had thought of the idea and made it a business. First site I found was AnnaPS!

What's your general opinion about the AnnaPS products? Have you got a favourite? Why?
I like the idea of being able to wear the tubing of your pump all on the inside of your clothes. Especially if you have a remote controlled insulin pump. My favorite product would be the tank top, because it's easy to wear with a normal T-shirt over.


DiabetesAbbe in his AnnaPS tank top with pockets.

If you were to sum up type 1 diabetes in three words, what would they be?
Oh, that's a hard one! Hmm.... I'll go with: performance based wellness.


To follow Andreas' everyday life with type one diabetes, go to his Instagram right HERE.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS

_________________________________________________________

Så har den här dagen kommit igen - AnnaPS' #AmbassadorsWednesday. På onsdagar lite då och då presenterar vi de typ ettor som vi jobbar närmast med, för våra följare, läsare och kunder. Veckans PS-ambassadörs ansikte känner de flesta av er säkert igen från hans bilder och videos på Instagram. Han har "diabadass-attityden" som fler av oss skulle må bra av, och vi är superglada att ha honom ombord. Välkommen Andreas Albertsson, eller mer känd som; DiabetesAbbe! 

Vad heter du, hur gammal är du, och när fick du typ 1-diabetes?
Jag heter Andreas och jag är 26 år gammal. Jag fick typ 1-diabetes när jag var 3 år gammal.

Vad är det värsta respektive bästa med att vara diabetiker?
Det värsta med att vara diabetiker är utan tvekan det konstanta psykologiska trycket av att alltid behöva prestera. Det finns alltid där i någon grad. Man kan inte ta ledigt från diabetes.
Om jag måste välja en bra sak, så är det att diabetes är hanterbart och att jag kan leva ett ganska normalt liv. Jag försöker definitivt ha en positiv attityd gentemot den. Det gör den mycket lättare att leva med.

Använder du insulinpump eller insulinpennor?
Jag använder en insulinpump, och jag har varit pumpanvändare ganska länge nu. Min allra första insulinpump var Medtronics MiniMed 508. Nu använder jag MiniMed 640G.
Hur fick du information om AnnaPS?
Jag fick faktiskt först reda på AnnaPS när jag Googlade efter kläder med fickor för insulinpumpar. Jag var tvungen att veta om någon hade gjort den idén till ett företagande. Första träffen jag fick var AnnaPS!

Vad är din generella åsikt om AnnaPS-produkterna? Har du någon favorit? Varför?
Jag gillar idén att kunna ha slangen till din pump helt på insidan av dina kläder. Särskilt om man har en fjärrkontrollstyrd pump. Min favoritprodukt är linnet, eftersom det är så smidigt att bära med en vanlig T-shirt över.

Om du skulle sammanfatta diabetes med bara tre ord, vilka skulle dessa vara?
Oh, den är svår! Hmm.... Jag kör på: prestationsbaserat välmående. (Tre ord på engelska!)


För att följa Andreas vardagsliv med typ 1-diabetes, hitta hans Instagram HÄR.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing och Sociala Medier-konsult på AnnaPS

tisdag 29 september 2015

Crazy offer for Men with insulin pump 60% OFF on briefs with pocket


(for swedish text please see below)

CLEARANCE SALE of our briefs with overlapping pocket and one pocket (please follow the link below to get the offer).
These briefs are perfect to carry your insulin pump when you sleep, exercise or when having an active work as for example craftsman. When you like to secure and hide your insulin pump.

We know men often carry their insulin pump in the pockets of their pants. But let us suggest to try to carry your insulin pump in this garment. Now you have the chance to try it out at a very nice price.

The offer is available as long as the briefs are still in stock. The pump stays in the pocket if you close the pocket lid.

Svensk text:

UTFÖRSÄLJNING!!!! Nu säljer vi ut våra fina kalsonger med omlottficka och en ficka (se länken nedan för att komma till erbjudandet).

Perfekta förvaringen för din insulinpump när du skall sova, träna eller för dig som har aktivt arbete såsom hantverkare och som behöver skydda och inte störas av din pump.
Vi vet att många män ofta bär sin insulinpump i byxfickan. Men låt oss föreslå att du testar att bära din insulinpump i dessa sköna kalsonger. Nu har du chansen att prova till ett mycket bra pris.

Och stänger du fickan så kan inte pumpen ramla ut, då ligger din insulinpump säkert.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.


LINK to the OFFER: AnnaPS briefs with overlapping pocket to carry your insulin pump


Opening from inside for the tubing

backside view


tisdag 22 september 2015

FEND, EASD and #DocDay in pictures


Aaaand we're back home! After a few intense days in Stockholm, we're back in reality and eager to share our experiences with you! We'll do so using a few of the many pictures we took during the days. Enjoy!
__________

Oooooch vi är hemma igen! Efter några intensiva dagar i Stockholm är vi tillbaka i verkligheten och ivriga att få dela våra upplevelser med er! Det gör vi genom några av de många bilder vi tog under dagarna. Håll till godo!


At the FEND congress, we met up with Cajsa Lindberg from Ung Diabetes Sweden.
__________

På FEND-kongressen mötte vi upp med Cajsa Lindberg från Ung Diabetes Sverige.


Stockholm!


The FEND congress was held at Waterfront Congress Centre, in Stockhom.
__________

FEND-kongressen hölls på Waterfront Congress Centre, i Stockholm. 


Our stand at the FEND congress. There were about 400 visitors to this congress, which is an annual event for diabetes nurses from all over Europe.
_________

Vår monter på FEND-kongressen. Kongressen hade ungefär 400 besökare, och är en årlig tillställning för diabetessköterskor från hela Europa.


We met with Thomas, one of the professional cyclists from the NovoNordisk Changing Diabetes team. More info about them right HERE.
__________

Vi träffade Thomas, en av de professionella cyklisterna från NovoNordisk Changing Diabetes-laget. Mer info om dem finns HÄR.


We spoke to diabetes nurses from all over Europe - and even outside of it. Here Anna is talking to a woman from the United States of America.
__________

Vi talade med diabetessköterskor från hela Europa - och även utanför. Här pratar Anna med en kvinna från USA.


When the nurses went to symposias, the stand was empty and we had time to do some work.
__________

När sköterskorna var på symposier, var montern tom och vi hade tid att få lite jobb gjort.


Monday morning, and the Roche bloggers event was about to begin. Don't we all love a big hotel breakfast? Here Josefin Palmén, Anna and Andreas Albertsson. Both Josefin and Andreas are PS-ambassadors!
__________

Måndag morgon och Roches bloggarevent skulle börja. Vem älskar inte en stor hotellfrukost? Här Josefin Palmén, Anna och Andreas Albertsson. Både Josefin och Andreas är PS-ambassadörer!


The bloggers event was held at Münchenbryggeriet, in Stockholm. 
__________

Bloggareventet hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm.


Happy gang!
__________

Glatt gäng!


Everyone had half a minute to introduce themselves to the other bloggers.. 30 seconds is less than you could think!
__________

Alla fick en halvminut på sig att presentera sig för övriga bloggare.. 30 sekunder är mindre än man kan tro!


An early morning workout at the hotel gym, in my AnnaPS tank top. 
__________

En tidig morgonträning på hotellrummet, i mitt AnnaPS-linne.


While I was at the gym, Josefin and Anna went for a morning jog outside - both in AnnaPS tank tops!
__________

Medan jag var på gymmet, sprang Josefin och Anna en morgonrunda utomhus - båda i AnnaPS-linnen!


Another lovely hotel breakfast!
__________

Ytterligare en underbar hotellfrukost!


Later on we headed towards the big EASD congress - an annual happening for diabetes researchers, doctors and companies, with around 18 000 visitors (!). 
__________

Senare drog vi oss mot den stora EASD-kongressen - ett årligt event för diabetesforskare, läkare och företag, med omkring 18 000 besökare (!).
One of the most exciting news at the diabetes market was the Kaleido insulin pump from the company ViCentra. Both me and Anna was very impressed! This will be available on the UK and Dutch market next year - and then perhaps Germany, Denmark or Sweden. Exciting!
__________

En av de mest spännande nyheterna på diabetesmarknaden var insulinpumpen Kaleido från företaget ViCentra. Både jag och Anna var väldigt imponerade! Denna kommer vara tillgänglig på den engelska och holländska marknaden nästa år - och senare kanske Tyskland, Danmark eller Sverige. Spännande!


Later the Tuesday afternoon we packed up our AnnaPS stuff and went to Coffice in Stockholm. There Bastian - a diabetes blogger and the founder of DeDoc in Germany - had booked a room for all the diabetes bloggers on site. A very good place for hanging out, blogging, chatting and making plans!
__________

På tisdagseftermiddagen packade vi sedan ihop våra AnnaPS-grejer och åkte till Coffice i Stockholm. Där hade Bastian - en diabetesbloggare och grundaren av DeDoc i Tyskland - ett rum för alla diabetesbloggare som var på plats. Ett superställe för att umgås, blogga, prata och smida planer!


We called the event DocDay - DiabetesOnlineCommunity Day!
__________

Vi kallade eventet för DocDay - DiabetesOnlineCommunity Day!


Work in progress!


The next day, most of the bloggers had gone home, or to another bloggers event, but me and Anna stuck around at the EASD for some more time. We had breakfast in the press centre, for example!
__________

Nästa dag hade de flesta bloggare åkt hem, eller till ett annat bloggarevent, men jag och Anna stannade kvar på EASD ett litet tag till. Vi åt frukost i presscentret, till exempel!


To sound up this blog post - here's a picture of (almost) all of the bloggers (photo cred to Tine Tro). We had so much fun together, and it's really inspiring to meet with people sharing the same vision and goal - and we're all from different parts of the world! Looking forward to the next bloggers event!
__________

För att avrunda det här blogginlägget är här en bild på (nästan) alla bloggare (foto taget av Tine Tro). Vi hade så roligt ihop, och det är verkligen inspirerande att träffa så många människor som delar samma vision och mål - och vi är allihopa ifrån olika delar av världen! Vi ser fram emot nästa bloggarevent! Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consultant at AnnaPS

onsdag 9 september 2015

Come with AnnaPS to the EASD 2015 congress in Stockholm?

Here we go! We're very excited to see what the two big congresses (FEND and EASD) coming up in Stockholm are all about, meeting some interesting people, and being able to share all this with YOU! Come with us - through Facebook, Twitter and/or Instagram! We will be telling you about new technology, meeting up with diabetes bloggers from all over Europe and post loads of photos.

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

For a long time now, the Swedish diabetes society has been looking forward to the upcoming week. Firstly, the FEND congress is being held at Waterfront in Stockholm 11th and 12th of September. This is a big annual happening for diabetes nurses, as well as other relevant health care professions in diabetes, from all over Europe. Read more about the FEND congress 2015 in Stockholm right HERE. AnnaPS will be on site, showing our products, networking and reporting about exciting happenings back to our followers and customers. 

Secondly, the annual EASD congress is being held in Stockholm as well, the 14th to 18th of September. This is a big event for researchers, diabetes devices companies and health care professionals - and AnnaPS will be there too. Read all about the EASD right HERE!

And don't forget - we'd love to meet you! So if you're close by, come and say hi!


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consultant at AnnaPS


______________________________________


Nu kör vi! Vi ser mycket fram emot att ta reda på mer om de två stora kongresser (FEND och EASD) som ska hållas i Stockholm, att träffa spännande människor och att få möjligheten att dela allt detta med ER! Häng med oss - via Facebook, Twitter och/eller Instagram! Vi kommer berätta för er om ny teknologi, träffa diabetesbloggare från hela Europa och lägga upp massvis med foton.

Länge har det svenska diabetessamhället sett fram emot veckan som kommer. Dels hålls FEND-kongressen på Waterfront i Stockholm den 11:e och 12:e september. Det är en stor händelse för diabetesköterskor, och andra sjukvårdsyrken, från hela Europa. Läs mer om FEND-kongressen 2015 i Stockholm HÄR. AnnaPS kommer vara på plats, visandes våra produkter, nätverkande och rapporterande om spännande händelser tillbaka till våra följare och kunder. 

Dels hålls även den årliga EASD-kongressen i Stockholm, den 14-18 september. Detta är ett stort event för forskare, diabeteshjälpmedelsföretag och vårdpersonal - och AnnaPS kommer också vara på plats. Läs allt om EASD HÄR

Och glöm inte - vi vill gärna träffa dig! Så är du i krokarna, kom och säg hej!


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing och Sociala Medier-konsult på AnnaPS