onsdag 25 mars 2015

The AnnaPS armband - a tight fitting problem solver

A close up shot of the AnnaPS armband.
Are you an Omnipod user? A FreeStyle Libre user? Or maybe you just haven't figured out where to keep your insulinpump, dextrose or phone while working out? Well, now AnnaPS Scandinavia has the solution to your problems!

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

Some diabetics have problems with their diabetes gadgets, mainly when it comes to making them stay on for as long as one wishes them to. I'm talking about the Omnipod insulin pump or the FreeStyle Libre glucose meter. The glue on the pump/sensor is produced to be super strong, but sometimes it loosens anyway. Sometimes caused by water, sometimes by walking into a doorpost and sometimes you're just really unlucky.

Therefore, we have produced a solution to these problems. The AnnaPS armband. It's an elastic band to put around your upper or lower arm. You can use it as protection for your Omnipod or sensor, but it also has a small pocket where you can keep your insulin pump (other sorts than Omnipod), hand units or your phone. Perfect for the every day life, as well as when working out!

I have myself been a FreeStyle Libre user, and although I wasn't attacked by any doorposts, I still found myself being overly careful every now and then. So I know by experience that I would have loved to try one of these on back then. But once I tried it out now - I fell in love immediately. This is definitely something I'll be using when out running. Maybe even one for my insulin pump, and another one for my phone?

This is me with my AnnaPS armband, holding my insulin pump (Medtronic MiniMed 640G). 
Here you can see my friend who today is wearing a FreeStyle Libre, who's tried the armband too. He likes to keep his hand unit in the pocket while the actual armband is protecting the sensor:The armband is available in our webshop starting TODAY! You find it here: 

Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consult at AnnaPS


__________________________________________________________

Är du en Omnipodanvändare? En FreeStyle Libreanvändare? Eller du kanske bara inte har listat ut var du ska ha din insulinpump, dextrosol eller mobil när du tränar? Nu har AnnaPS Scandinavia lösningen på dina problem!

Vissa diabetiker har problem med sina diabetesprylar, främst när det kommer till att få dem att sitta kvar så länge som önskat. Jag pratar om Omnipodpumpen eller glukosmätaren FreeStyle Libre. Limmet på pumpen/sensorn är framtaget för att vara superstarkt, men lossnar trots det ibland. Ibland orsakat av vatten, ibland av att gå in i en dörrkarm och ibland är man bara väldigt otursam. 

Därför har vi tagit fram en lösning på dessa problem. AnnaPS-armbindeln. Det är ett elastiskt band som du kan sätta på din över- eller underarm. Du kan använda det som skydd för din Omnipod eller din sensor, men det har även en liten ficka där du kan förvara din insulinpump (andra sorter än Omnipod), handenheter eller din mobil. Perfekt både i vardagslivet likväl som under träning!

Jag har själv varit en FreeStyle Libreanvändare, och även om jag aldrig blev attackerad av några dörrkarmar, kom jag ofta på mig med att vara överdrivet försiktig då och då. Så jag vet av erfarenhet att jag gärna skulle ha testat en av dessa då. Men när jag testade den nu - blev jag kär direkt. Det här är definitivt något jag kommer använda när jag är ute och löper. Kanske till och med ett till min inuslinpump och ett annat till min telefon?

Här (bilden ovan) ser ni min kompis som idag använder FreeStyle Libre, som också har testat armbandet. Han gillar att ha sin handenhet i fickan medan armbindeln skyddar sensorn.

Armbindeln finns i vår webshop från och med IDAG! Du hittar den här: 


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media Consult at AnnaPS

tisdag 17 mars 2015

NDR - pricesless diabetes dataHave you ever wondered what the average HbA1c value is among diabetics? How many diabetics are smokers? Or if you’re the only one with a BMI over 25? 

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

In Sweden, we have something called the NDR - the National Diabetes Register. It was founded in 1996 and has since then been collecting enormous amounts of diabetes data form almost all of Sweden’s diabetics. If you head off to www.ndr.nu/knappen (only in Swedish, sorry), you can loose yourself for hours going through their different charts and diagrams. 

So why is this so important? Yesterday I was invited to a meeting at the headquarters of NDR here in Gothenburg - same procedure as last year. But before the meeting in 2014, I didn't even know NDR existed. Here they fight every day to keep their statistics up-to-date at all times - and not a lot of people knows about their work. That’s crazy, if you ask me.

The NDR statistics kan be used to our advantage in so many ways. Not only to comfort people who feel like their HbA1c:s or whatever is the worst beyond compare. Not only for bloggers like me to write about. But also for raising awareness about how important the right care is for a diabetic today. With this system doctors can see how an insulin pen treatment works, in contrast to an insulin pump treatment. With this system a person with diabetes can see what clinic has the best statistics before choosing where to be treated. This system might actually push the diabetes care into becoming on top of the game.


Something I found being extra interesting on yesterday’s meeting was the percentage of pump users split up into females and males. The female pump user rate in Sweden was just over 26 % in 2014, while the men’s were 18 %. How can that be? Why do women prefer insulin pumps over pens more often? Do they have more of a technical interest? Are men more aware of their visual appearance and the invisibility of their diabetes? These kinds of speculations are the result of my very own mind work after digging deeper into the statistics of NDR. What if every single diabetic did some research and started speculating in their own way? Curiosity is a strong and important quality in people these days - because it can lead us to bigger things. Discoveries, new devices, and maybe - one day - a cure.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


________________________________________________________

Har du någonsin funderat över vilket medel-HbA1c diabetiker har? Hur många diabetiker som röker? Eller om du är den enda med ett BMI på över 25?

I Sverige har vi något som heter NDR - Nationella DiabetesRegistret. Det grundades år 1996 och har sedan dess samlat in enorma mängder diabetesdata från nästan alla Sveriges diabetiker. Om du klickar in på www.ndr.nu/knappen, kan du spendera timmar på att gå igenom alla deras tabeller och digram.

Så varför är detta viktigt? Igår var jag inbjuden till ett möte på NDR:s huvudkontor häri Göteborg - på samma sätt som förra året. Men innan år 2014 visste jag inte ens att NDR fanns. De kämpar varje dag med att hålla sin statistik aktuell - och så är det inte många som vet att de finns. Det är galet om du frågar mig.

NDR-statistiken kan användas till vår fördel på så många sätt. Inte bara för att trösta dem som tror att deras HbA1c eller liknande är sämst av allt. Inte bara för att bloggare som mig ska ha något att skriva om. Men också för att väcka uppmärksamhet kring hur viktig rätt diabetesvård är idag. Med det här systemet kan läkare se hur pennbehandling står sig gentemot pumpbehandling. Med det här systemet kan en diabetiker se vilken klinik som har bäst statistik innan hen gör sitt vårdval. Det här systemet kan pusha diabetevården till att alltid vara "on top of the game".

Något jag fann extra intressant under gårdagens möte var procentsatsen pumpanvändare uppdelat på kvinnor och män. Svenska kvinnor med diabetes använde under 2014 av insulinpump i drygt 26 % av fallen, medan samma siffra för män var 18 %. Hur kommer det sig? Varför föredrar kvinnor pump i fler fall? Har de ett större tekniskt intresse? Är män mer medvetna om sitt yttre och sin diabetes osynlighet? Denna sortens spekulationer är resultatet av min egen tankegång efter att ha grävt runt i NDR:s statistik. Tänk om alla diabetiker skulle läsa på och börja fundera på det här? Nyfikenhet är en stark och viktig egenskap hos människor idag - eftersom det kan leda till större ting. Upptäckter, nya hjälpmedel, och kanske - en dag - ett botemedel.


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS

måndag 9 mars 2015

Anna's diabetes story

Anna Sjöberg in her AnnaPS tank top with a Lovisa Burfitt design print.

Anna Sjöberg was 30 years old when she got her type 1 diabetes diagnose. For quite some time she put on a brave face, not willing to show any diabetes related weakness. Today she has not only accepted her chronic illness for what it is - she is also the CEO and founder here at AnnaPS, striving towards making peoples every day life with diabetes a little easier. This is a part of Anna's diabetes story.

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

"The year was 1998. I couldn't believe it when I first got my diagnose. I was living a good life, exercising a lot and eating healthy, how could I get sick? I took me some time to realize that I had to give my diabetes both time and energy, all my pretending of being constantly strong resulted in me breaking down in 2005. Ever since, I have accepted that I don't always have to be strong."

This is the answer I got when asking my colleague and friend Anna Sjöberg about the beginning of her diabetes story. The non-acceptance of becoming a diabetic is unfortunately a rather common problem these days. But Anna lives a active life with her husband Per and their two children.

"I'm a leader at a few of my kids' activities such as cross-country skiing, scouting and swimming. It's an active lifestyle and it can sometimes be hard to control the blood sugar. In 2009 I got my first insulin pump, and it has helped me a lot."

When asking how she got the idea of starting AnnaPS, she replies: "Me and my husband wanted to start a company as a hobby, and we focused on comfortable underwear with great fitting. But when I one day told my diabetes nurse about our company, she suddenly got all excited, telling me how I should try doing clothes with integrated pockets for diabetes devices. So I did! Since then I have improved and broadened the clothing line constantly, after requests from diabetics. It's fantastic to have such close contact with the customers! Today I strive towards making the life for diabetics all over the world easier."

Anna loves to travel and work out - but she prefers to stay within the Nordic countries. She has found the functions on the insulin pump being very helpful when working out: "I lower my basals before working out which helps me to avoid the hypos. Also, I have gotten a CGM to borrow from the hospital, which helps me monitor my blood sugar levels way better than before."

Do you have any advice for diabetics who's afraid of working out or to go travel because of their diagnose?
"Firstly, I always bring my glucose meter and dextrose. And my phone, so I can send an alarm if I go really low. Try working out in small portions to begin with, and don't forget to eat something every 30-ish minutes. What also has helped me, is to cut back on the fast carbs. When I go travel, I always bring double sets of everything. And I bring a packed meal, so I can eat whenever I want or need to, regardsless of the situation."

I have put together a small video of Anna's working out and travelling use of the AnnaPS products. Feel free to check it out below:
Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


_______________________________________________________________

Anna Sjöberg var 30 år gammal när hon fick sin typ 1-diabetes diagnos. Länge bar hon upp en modig fasad, och ville inte visa någon diabetesrelaterad svaghet. Idag har hon inte bara accepterat sin sjukdom för vad den är - hon är även VD och grundare här på AnnaPS, med målet att göra människors vardag med diabetes lite lättare. Detta är en liten del av Annas diabeteshistoria.

"Året var 1998. Jag kunde inte tro mina öron när jag först fick min diagnos. Jag levde ett bra liv, tränade mycket och åt nyttigt, hur kunde jag bli sjuk? Det tog ett tag att inse att jag var tvungen att ge min diabetes både tid och energi, min fasad av att vara stark resulterade i att jag blev utbränd år 2005. Sedan dess har jag accepterat att jag inte alltid behöver vara stark."

Det är svaret jag fick när jag frågade min kollega och vän Anna Sjöberg hur hennes diabeteshistoria började. Oförmågan att acceptera att man blivit diabetiker är tyvärr ett ganska vanligt problem idag. Men Anna lever ett aktivt liv ihop med sin man Per och sina två barn.

"Jag är ledare på några av mina barns aktiviteter såsom längdskidor och simning. Det är en aktiv livsstil och ibland är det svårt att kontrollera blodsockret. År 2009 fick jag min första insulinpump, och den har hjälpt mig mycket."

När jag frågar hur hon fick idén att starta AnnaPS, svarar hon: "Jag och min man ville starta ett företag som hobby, och vi fokuserade på att tillverka bekväma underkläder med bra passform. Men när jag en dag berättade för min diabetessjuksköterska om vårt företag blev hon helt exalterad, och tipsade mig om att tillverka kläder med integrerade fickor för diabeteshjälpmedel. Så jag gjorde det! Sedan dess har jag utvecklat och utökat klädkollektionen på rullande band, allt efter förslag till förbättringar från diabetiker. Det är helt fantastiskt att jobba med en så nära kontakt till kunderna! Idag jobbar jag för att fler diabetiker över hela världen ska få ett lite lättare liv med diabetes."

Anna älskar att resa och träna - men hon föredrar att hålla sig i Norden. Hon använder pumpens funktioner mycket när hon tränar: "Jag sänker min basaldos innan jag tränar och det hjälper mig att undvika känningar. Dessutom har jag fått långtidsllåna en CGM från sjukhuset, vilket hjälper mig att överblicka mitt blodsockret på ett jättebra sätt."

Har du något råd till de diabetiker som idag inte vågar träna eller resa på grund av sin diagnos?
"Först och främst har jag alltid med mig min blodsockermätare och Dextrosol. Och min mobil, så att jag kan larma ifall jag blir riktigt låg. Testa att börja träna i små portioner, och glöm inte bort att äta något ungefär var 30:e minut. Något som också har hjälpt mig är att äta mer långsamma kolhydrater. När jag är ute och reser har jag alltid med mig dubbel uppsättning av allt. Jag packar också med mig en matsäck, så att jag kan äta när jag vill eller behöver, oavsett vilken situation jag befinner mig i."

Jag har satt ihop en liten video av Annas träning och resande när hon använder AnnaPS-produkterna. Ta gärna en kik på videon ovan!


Text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


söndag 1 mars 2015

An insulin pump that thinks for itself

Me, my tummy with the MiniMed 640G and Nike with her MiniMed 640G.

I have been type 1 diabetic for just over six years now, I got my diagnose when I was 15 years old. For a few months I injected my daily insulin dose with insulin pens. But then I decided to give an insulin pump a try. I will admit I was skeptical at first, but ever since I connected my first pump I have never even considered going back to my pens. For me, an insulin pump treatment is outstanding for my T1D. Therefore I was super excited when Medtronic offered me to try their new pump, the MiniMed 640G with SmartGuard. Me, and a young girl called Nike would be among the first ones in Sweden. This my, Nike's and Nike's mum Malin's stories.

(FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

The Medtronic MiniMed 640G pump is a clever pump, an insulin pump that thinks for itself. I have been having loads of night time hypos lately, waking me up once or twice every single night. This has been exhausting, since a high or low blood sugar in the morning can be devastating for the outcome of the entire day. I have been trying to adjust the insulin dose, but nothing really helped. 

The SmartGuard is therefore my rescue these days. When I tend to go low, the CGM on my tummy registers it, and shuts off the insulin 30 minutes before the value gets crucial. No more lows! And when my blood sugar has turned and is heading up again, the pump starts up again, saving me from the roller coaster values. Since I got my MiniMed 640G, I haven't had a single night hypo, and my sleep is so much better! 

The pump comes with a bigger screen than Medtronics previous models, and in color too. Also, it's waterproof which is so good for those swimming or working out a lot. Personally I don't like swimming all too much, but a good two or three hours at the gym can really be a challenge to a not waterproof insulin pump, because of all the sweating.

Now, you all already know me so well, and I'll stick around here as a consult at AnnaPS, so I'll give the word to our guests - Malin and Nike:


Sometime in life there will be a turning point when the safe world you live in cease to exist. Everything changes in a second. That point, for me, was when my youngest daughter Nike was diagnosed with type 1 diabetes. 
She was at the time no more than two years old. Two years...
She couldn't speak, couldn't explain how she was feeling, but most of all she couldn't understand why we 24/7 gave her countless of injections and pricked her little fingers and toes for blood sugar testing. 24/7, year around, always and always.
They told us it wouldn't hurt, that she'd get used to it. But it did hurt, and she didn't get used to it...

To us, Christmas arrived early this year, in February... That's when Nike got Medtronics latest insulin pump.
Sofia "Diabetesia" asked me to describe in short how we feel about the pump, since she and Nike are among the first to try the pump in Sweden. In summary all I can say is that it's intelligent, advanced technical wise and unique in its kind. We can feel that this pump actually is made by someone who themselves are T1D.
It breaks the insulin when she goes low fast, to make sure she doesn't sink below a value we've decided, and starts the insulin again when the blood sugar value allows it and in that way we avoid the recoils. This function gives us all better sleep during the nights. This my friends, is a mum's dream coming true!

It still has its tube I get a lot... Sure it does have the tubing, and sure one could've wished for more, but one can up until the day when we find a cure. That is unfortunately not today, though. Personally I work with technology every day, and to me the ultimate solution would be a complete eco system with the SmartGuard (the sensor), a remote control and the MiniMed 640G - all communicating with each other. What other product on the market today offers that?

To me as a mother, security always comes first. The alarm is programmed to alert when she gets too high or low, eliminating hypos - quality of life!
Nike herself describes her pump, which she has named "Blackie", as it giving insulin in a higher speed (Nike's always in a hurry), prettier than mum's phone... and even dad gets it! 
Also, Nike would like to round up by saying that she finds Sofia's tattoo "diabetes" cool and that she's pretty in her glasses! (Why, thank you little darling!)

Even though I as a mother always want to make sure Nike gets the best conditions and technical devices possible to make her days easier, we can't make the diagnose go away. Unfortunately there will always be hard days, as well as fantastic days.
But with the right tools hopefully our little girl will get more of the fantastic one's.
Today it's been six years since the turning point in our lives, when the safe world ceased to exist, but somehow along the road, the safety has found its way back into our days.

All the best!Text: Malin & Nike Nyman
 Lund, Sweden
Blog text: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


Nike is also a frequent user of the AnnaPS products, just like me!

________________________________________________________________

Jag har varit typ 1-diabetiker i lite mer än sex år nu, jag fick min diagnos när jag var 15 år gammal. I några månader tog jag min dagliga dos insulin med insulinpennor (sprutor). Men sedan bestämde jag mig för att ge en insulinpump ett försök. Jag ska erkänna att jag var skeptisk till en början, men ända sedan den dag då jag kopplade in min första pump har jag aldrig övervägt att gå tillbaka till pennor. För mig är insulinpump den ultimata behandlingen för min diabetes. Därför var jag otroligt glad när Medtronic erbjöd mig att testa deras nya pump, MiniMed640G med SmartGuard. Jag och en ung tjej vid namn Nike skulle vara bland de första i Sverige. Det här är min, Nikes och Nikes mamma Malins berättelser.

Medtronics MiniMed 640G är en smart pump, en pump som tänker. På senaste tiden har jag haft massor av känningar nattetid, som har väckt mig en eller två gånger varenda natt. Detta är utmattande eftersom ett för högt eller lågt blodsocker på morgonen kan förstöra en hel dag.Jag har försökt att justera mina insulindoser, men inget verkade fungera.

SmartGuarden är därför min räddning nuförtiden. När jag är på väg nedåt registrerar CGM:en som sitter på min mage det och stänger av insulinet 30 minuter innan värdet blir farligt lågt. Inga fler känningar! Och när blodsockret har vänt och är på väg uppåt igen, startar pumpen igen och räddar mig ifrån bergochdalbanevärden. Sedan jag fick min MiniMed 640G har jag inte haft en enda nattkänning, och min sömn är så mycket bättre!

Pumpen har en större skärm än Medtronics tidigare modeller, och är i färg. Dessutom är den vattentät vilket är superbra för de som simmar eller tränar mycket. Personligen tycker jag inte så mycket om att simma, men två-tre timmar på gymmet kan vara tufft för en icke-vattentät pump, med tanke på allt svettande.

Nehej, ni känner ju redan mig väl, och jag kommer ju stanna kvar som konsult här på AnnaPS, så jag lämnar istället över ordet till våra gäster - Malin och Nike:Någon gång i livet kommer en avgörande vändpunkt där allt ställs på sin spets, när ens trygga värld man känner till upphör att existera. På en bråkdels sekund förändras allt. För mig var det när min yngsta flicka Nike insjuknade i diabetes typ 1.
Hon var då endast två år. Två år... 

Hon kunde inte prata, inte förklara hur hon mådde men framförallt kunde hon inte förstå varför vi dygnet runt gav henne otaliga sprutor och tog blodsocker prov i hennes små fingrar och tår, dygnet runt, året om alltid alltid. 

Man sa att det inte gör ont, att hon vänjer sig. Men det gjorde ont och hon vande sig inte


Hos oss kom julafton väldigt tidigt i år, närmare bestämt redan i februari… Nike fick då Medtronics senaste pump.

Sofia ”Diabetesia” bad mig att beskriva lite kort hur vi upplever pumpen då hon och Nike är bland de första att få testa denna pump i Sverige. Sammanfattningsvis kan jag bara säga att resultatet är intelligent, tekniskt i framkant och alldeles unik i sitt slag! Spontant kände vi att denna pump är tillverkad av någon som faktiskt har DT1. 

Den bromsar när hon sjunker snabbt för att säkerhetsställa att hon inte går under ett värde vi har angivit och startar insulintillförseln igen när blodsockret tillåter det och därmed undviker vi onödiga rekyler. Denna funktion gör att vi alla sover betydligt tryggare natten. Detta mina vänner är en mammas dröm som blivit verklighet!Men den har kvar sin slang får jag ofta höra …Visst den har kvar sin slang och visst finns det mer att önska, det finns det alltid i alla fall tills vi har ett botemedel. Men där är vi dessvärre inte idag.

Jag arbetar själv med teknik i vardagen och för mig är ett komplett ekosystem det absolut bästa lösningen, med sin SmartGuard (Sensor), fjärrkontroll och MiniMed 640G pump som pratar med varandra blir resultatet helt outstanding. Vilken annan produkt på marknaden kan erbjuda detta? 


För mig som mamma är säkerheten alltid det absolut viktigaste. Larmet är inställt på att larma innan hon blir för hög eller låg, vi kan därmed eliminera känningar, livskvalité!
Nike själv beskriver sin nya fina pump som hon döpt till ”Blackie”, som att den ger mycket snabbare insulin (Nike har oftast bråttom), snyggare än mammas mobil…till och med pappa förstår den! 

Sedan vill Nike avslutningsvis säga att Sofias tatuering med ”diabetes” är cool och hon är söt i sina glasögon (Men tack så mycket fina du!)! Även om jag som mamma ser till att Nike får de bästa förutsättningarna i livet och de absolut bästa tekniska hjälpmedel för att underlätta hennes vardag, kan vi inte trolla bort diagnosen. Det kommer dessvärre alltid att finnas jobbiga dagar såväl som fantastiska dagar.

Men med de rätta hjälpmedlen blir det förhoppningsvis ett överslag av fantastiska dagar för vår lilla tjej. 

Idag har det gått sex år sedan den avgörande vändpunkten då vår trygghet upphörde att existera men någonstans på vägen har återigen tryggheten infunnit sig i vår vardag.Ha det gott alla!Text: Malin & Nike Nyman
Lund
Bloggtext: Sofia Larsson-Stern
Content Marketing and Social Media consult at AnnaPS


Nike är också, precis som jag, en trogen användare av AnnaPS-produkterna!