fredag 17 oktober 2014

The blue ring and the World Diabetic Day (WDD)


(For English please see below)

Låt oss presentera AnnaPS alldeles egna blåa ring. Vår ring kan innehålla olika budskap och det här är vår "blåa-ring-gubbe".

Med vår "blåa-ring-gubbe" vill vi uppmärksamma alla diabetiker, som vi ser som hjältar. Dessa hjältar som varje dag mäter, mäter och åter mäter sitt blodsocker. Som varje dag bedömmer och utvärderar sina aktiviteter, känslostämningar och vad de äter för att kunna ta insulindoser för bra blodsockervärden dygnet runt. Som varje dag lägger flera timmar på att behandla sin diabetes.
Att ha en positiv inställning till livet och sin diabetes vet vi diabetiker är viktigt, vi vill alla det, men ibland behöver vi hjälpas åt för att hitta motivationen. Vi vill att AnnaPS blå ring skall symbolisera styrka till oss alla diabetiker, till ett bra liv och till ett enklare liv med diabetes.

Jag hoppas ni tycker om den blåa ringen. Jag är själv diabetiker typ 1 sedan år 1998 och jag var nyfiken på historien om den blå ringen, så jag bifogar den här (källa: Svenska Diabetesförbundet Svenska diabetesförbundets hemsida).

Trevlig helg till er alla!

Välkommen till AnnaPS hemsida: www.annaps.com
Följ oss gärna på Facebook: AnnaPS facebook sida


Om Världsdiabetesdagen (WDD)
Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever eller riskerar att insjukna i diabetes.
Världsdiabetesdagens bakgrund
Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.
Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.
Den blå ringen
Årligen uppmärksammar Internationella Diabetesfederationen Världsdiabetesdagen på olika sätt. 2014-2016 är temat för dagen "Healthy eating and diabetes".
Den blå ringen är den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN flaggans färg.
 English:
AnnaPS has developed its own Blue-ring. Our Blue-ring may contain various messages and here's our "blue-ring-guy".
With the blue-ring-guy we want to pay attention to all diabetics, which we view as heroes. These heroes every day measure, measure and re-measure their blood sugar, every day will judge and evaluate their activities, moods, and what they eat in order to take insulin doses in order to have good blood sugar levels around the clock. As each day adds several hours to treat their diabetes.

To having a positive attitude towards life and the diabetes, we know are important, we all want to be positive, but sometimes we need to pull together to find the motivation.
AnnaPS want "blue-ring-guy" symbolizes strength to us all diabetics, to a good life and to a simpler life with diabetes.

I hope you like the blue ring. I myself am a type 1 diabetic since 1998, and I was curious about the story of the blue ring, so I attach it here (source: The Swedish Diabetes Association Svenska Diabetesförbundet).

I wish you all a nice weekend!

About The World Diabetes Day (WDD) and the Blue ring
On November 14, World Diabetes Day observed around the world. World Diabetes Day is a United Nations day that focuses on the millions of people experiencing or at risk of developing diabetes.
World Diabetes Day background
World Diabetes Day, or World Diabetes Day, was started by an initiative of the International Diabetes Federation (IDF) and WHO in 1991 to draw attention to diabetes is rapidly increasing worldwide. Starting in 2007, is also the United Nations in efforts to combat the rise of the disease.


The Day is observed on November 14 due to the Frederick Banting was born on November 14, it was he who along with Charles Best discovered insulin.
International Diabetes Federation and the blue ring logo

Annually attention International Diabetes Federation World Diabetes Day differently. 2014-2016 is the theme of the day "Healthy eating and diabetes.
"
The blue ring is the official logo of World Diabetes Day. The background to the logo's appearance is that of a circle in many cultures means life and health. The color blue reflects the sky that brings us all and is the UN flag's color.

Welcome to AnnaPS homepage: www.annaps.com
Please follow os on Facebook: AnnaPS Facebook page


fredag 10 oktober 2014

Would you like to see our new blue ring?

World diabetes day on 14th of November is coming closer. Our symbol for that is the blue ring.

We (AnnaPS) have made 2 own blue rings and this is our happy guy. With this blue ring we will support the fight against diabetes and support all people struggling with diabetes every day, you are heroes!

AnnaPS is a company started by me, Anna Sjöberg, with type1 since 1998. Today I carry insulin pump and I have developed underwear´s with pockets for diabetics and the brand is called AnnaPS. All this garments exist to make it easier to live with diabetes.

In all AnnaPS clothes you can carry your insulin pump perfect. But in some garments you also can carry insulin pen, glucose meter, dextro, cellular phone, cgm-hand unit, hand-units to Omnipod and all you need to bring with you. You need no extra bag. That is freedom!

Here we present our new AnnaPS blue-ring. Do you like it?

I wish you all a nice weekend!
/Anna
Clothes to carry insulin pump or pen- to make it easier to live as diabeticmåndag 29 september 2014

Live longer as diabetic - carry insulin pump

New research show us figures for diabetics using insulin pen comparing to diabetics using insulin pump therapy.

The study says a type 1 diabetic lives longer if they use insulin pump. The results was presented at the EASD (Europian biggest diabetes-conference) in September in Vienna, Austria.

If you think about using insulin pump and feel worry about how to carry your pump and feel free. You can see more about how to carry your pump without thinking about it, always be handsfree and just also carry it in a discrete way in our webshop here. I am a diabetic carrying insulin pump and have developed underwear's to make it easy to live with insulin pump. The brand is AnnaPS.

Read about the study and get free member at MSD-network here:
to the study regarding living longer if carrying insulin pump

As pump user I love my pump, I feel free and it is easier to exercise and reduce eating because of low sugar.

Have a nice day/Anna
Briefs and tank top with integrated pockets


Underwears for diabetics with integrated pockets to carry all your diabetic asseccories

fredag 26 september 2014

We are now selling Flip-Belt - the popular belt from Canada

NEWS....now we are introducing the Flip Belt in Sweden. Sorry all of you living outside Sweden, we are not allowed to ship abroad. It is a great bag where you can carry all your things during exercise etc. It is very popular among runners.

As diabetic we carry a lot of things and sometimes we need a bag like this. This is functional and great design in both. And very very useful for all our diabetic things.

You buy the Flip belt here: flip belt in webshop at AnnaPS Scandinavia webshop. If you live outside Sweden please contact the producer of flip belt to hear were you can buy them in your country.

You are going to love them!